Wydawnictwo

Nowości

Modele matematyczne w hydrogeologii | A. Krawiec; I. Jamorska (red.). | Toruń, 2014. | HYDROGEOLOGIA
cena: 30,00 zł

K. Krauze. Urabianie skał strugami statycznymi : podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych

 • Kod: WN 306
 • Stan: 12
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: "Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe
 • Cena: 22,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Krauze Krzysztof
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 145
 • ISBN Kod: 9788371647536
 • ISBN: 978-83-7164-753-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Krauze Krzysztof
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 145
 • ISBN Kod: 9788371647536
 • ISBN: 978-83-7164-753-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Krauze Krzysztof
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 145
 • ISBN Kod: 9788371647536
 • ISBN: 978-83-7164-753-6
 • oprawa: Miękka

W warunkach polskich kopalń węgla kamiennego eksploatację ścian prowadzi się wyłącznie przy wykorzystaniu zmechanizowanych kompleksów ścianowych; maszyną urabiającą jest frezujący kombajn ścianowy. Dominująca pozycja kombajnów ścianowych wynika z wyłącznej eksploatacji pokładów o miąższości powyżej 1,5m. Niestety i ta najmniejsza miąższość pokładu stwarza duże trudności w prowadzeniu ściany i silnie ogranicza wydajność, czyli wydobycie dobowe.
Możliwe jest w tych warunkach zastosowanie techniki strugowej, lech spełnione muszą być określone wymagania. Wszystkie czynności wynikające z możliwości lub konieczności zastosowania statycznych strugów węglowych muszą zapewnić uzyskanie założonego wydobycia dobowego. [...]
W podręczniku założono konieczność takiego przedstawienia powyższego problemu, by przy obecnym stanie wiedzy, poprzez omówienie strugowych systemów ścianowych, maszyn i urządzeń strugowych kompleksów ścianowych, zagadnień związanych z procesem skrawania i ładowania, podać kompleksowy zbiór zasad i reguł umożliwiających dobór maszyn i urządzeń strugowego kompleksu ścianowego, a szczególnie statycznego struga węglowego, uwzględniający warunki geologiczno-górnicze panujące w wyrobisku, w którym te urządzenia mają pracować.
Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830 | P. Daszkiewicz; R. Tarkowski. | Kraków, 2012. | GEOLOGIA; HISTORIA: NAUKA; PRZYRODA
P. Daszkiewicz; R. Tarkowski. Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830
26,00 zł
Sedymentacja osadów fluwialnych w Dolinie Dolnej Odry : rozwijającej się pod wpływem długotrwałego wzrostu poziomu morza | T. Duda. | Szczecin, 2013. | GEOLOGIA
T. Duda. Sedymentacja osadów fluwialnych w Dolinie Dolnej Odry : rozwijającej się pod wpływem długotrwałego wzrostu poziomu morza
30,00 zł
Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy ekologicznej | U. Kołodziejczyk; A. Kraiński. | Wyd. II. | Zielona Góra, 2008. | GEOLOGIA
U. Kołodziejczyk; A. Kraiński. Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy ekologicznej
21,00 zł
Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia | 
P. Łukaszewski. | Warszawa, 2013. | GEOLOGIA; HYDROMECHANIKA
P. Łukaszewski. Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia
39,00 zł
Modele matematyczne w hydrogeologii | A. Krawiec; I. Jamorska (red.). | Toruń, 2014. | HYDROGEOLOGIA
A. Krawiec; I. Jamorska (red.). Modele matematyczne w hydrogeologii
30,00 zł
Hydrografia zbiorników antropogenicznych | U. Kołodziejczyk. | Zielona Góra, 2012. | HYDROGRAFIA; GEOLOGIA
U. Kołodziejczyk. Hydrografia zbiorników antropogenicznych
32,50 zł