Wydawnictwo

Nowości

Obraz edukacji Polaków na obczyźnie : na łamach czasopism emigracyjnych | J. Chwastyk-Kowalczyk. | Kielce, 2014. | OŚWIATA; EDUKACJA; HISTORIA
cena: 34,65 zł
cena: 29,40 zł

E. Sapia-Drewniak; J. Janik-Komar (red.).Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych

 • Kod: WUOW 186
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: UNIWERSYTET OPOLSKI WYDAWNICTWO
 • Cena: 17,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Sapia-Drewniak Eleonora; Janik-Komar Joanna (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Opole
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 185
 • ISBN Kod: 9788373953772
 • ISBN: 978-83-7395-377-2
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Sapia-Drewniak Eleonora; Janik-Komar Joanna (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Opole
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 185
 • ISBN Kod: 9788373953772
 • ISBN: 978-83-7395-377-2
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Sapia-Drewniak Eleonora; Janik-Komar Joanna (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Opole
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 185
 • ISBN Kod: 9788373953772
 • ISBN: 978-83-7395-377-2
 • oprawa: Miękka

Publikacja zawiera opracowania piętnastu autorów reprezentujących różne ośrodki uniwersyteckie w kraju. Składa się z trzech części.
Pierwszą, zatytułowaną Z tradycji uniwersytetu ludowego, tworzy 7 opracowań. Autorzy starali się zapoznać czytelnika z tradycjami uniwersytetu ludowego, pokazać, jaką rolę w dzisiejszym świecie może odgrywać uniwersytet ludowy, przedstawić znaczenie uniwersytetów i domów ludowych w województwach północno-wschodnich w czasie okupacji niemieckiej (1915–1918) i II Rzeczypospolitej, przybliżyć tragiczne losy organizatorów i kierowników placówek w okresie międzywojennym od początku okupacji niemieckiej, a także zaprezentować historię placówki Solarzowej wraz z jej różnorodnymi formami pracy oświatowej.
Część II publikacji, zatytułowaną Uniwersytet ludowy na Śląsku Opolskim, tworzą 4 opracowania przedstawiające warunki społeczne i kulturowe kształtowania się edukacji w tym regionie od XIX stulecia. Szczególną uwagę autorzy zwracają na rolę organizatorów pozaszkolnego ruchu oświatowego w tym okresie, tradycje uniwersytetu ludowego na Śląsku Opolskim, działalność kulturalno-oświatową Uniwersytetu Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej.
Publikację zamyka część III, zatytułowana Inne formy oświaty dorosłych, na którą składają się 3 opracowania nawiązujące głównie do form edukacji dorosłych kierowanych do ludności wiejskiej.
Zamieszczone w publikacji opracowania nie wyczerpują problematyki uniwersytetów ludowych są jedynie zasygnalizowaniem różnorodnych problemów edukacyjnych związanych z tą formą oddziaływania na dorosłych. Podjęte przez Autorów zagadnienia łączy wspólna idea ukazania dziedzictwa oświaty dorosłych i wskazania na wartość i wielość metod i kierunków pracy oświatowej z dorosłymi.
Praca jest adresowana zarówno do osób zainteresowanych dziejami uniwersytetów ludowych, historią oświaty i Śląska Opolskiego, jak i do pracowników naukowych i studentów.
Zarządzanie rozwojem szkoły | J. Kordziński. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE ; OŚWIATA
J. Kordziński. Zarządzanie rozwojem szkoły
29,00 zł
Zaangażowanie? Opór? Gra? : szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u | R. Grzybowski (red.). | Toruń, 2013. | HISTORIA ; OŚWIATA
R. Grzybowski (red.). Zaangażowanie? Opór? Gra? : szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u
58,00 zł
Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej | A. Piasecka. |
Lublin, 2011. | ZARZĄDZANIE ; OŚWIATA
A. Piasecka. Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej
29,40 zł
Współczesność na rozdrożu? : o edukacji, wychowaniu i profilaktyce słów kilka | W. Duczmal; S. Śliwa (red.). | Opole, 2013. | OŚWIATA; PEDAGOGIKA
W. Duczmal; S. Śliwa (red.). Współczesność na rozdrożu? : o edukacji, wychowaniu i profilaktyce słów kilka
37,00 zł
W rodzinie i dla rodziny ... : edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku
w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego | B. Kalinowska-Witek. |
Lublin, 2011. | HISTORIA ; OŚWIATA
B. Kalinowska-Witek. W rodzinie i dla rodziny ... : edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego
35,70 zł
Virginibus puerisque, T. 2 : Z zagadnień wychowania i opieki nad dzieckiem 
w XVIII-XX wieku | | E. Kula; M. Pękowska (red.). | Kielce, 2012. | OŚWIATA; HISTORIA
Virginibus puerisque, T. 2 : Z zagadnień wychowania i opieki nad dzieckiem w XVIII-XX wieku
51,45 zł
Virginibus puerisque, T. 1 : z dziejów szkolnictwa i oświaty w XVIII-XX wieku | E. Kula; M. Pękowska (red.). | Kielce, 2011. | OŚWIATA; HISTORIA
 
HISTORIA
E. Kula; M. Pękowska (red.). Virginibus puerisque, T. 1 : z dziejów szkolnictwa i oświaty w XVIII-XX wieku
47,25 zł
Uwarunkowania pracy nauczyciela w szkołach niepublicznych wyznaniowych i świeckich| R. Brzezińska.| Toruń, 2008.| OŚWIATA ; EDUKACJA
R. Brzezińska. Uwarunkowania pracy nauczyciela w szkołach niepublicznych wyznaniowych i świeckich
25,20 zł
33,60 zł