Wydawnictwo

Nowości

Ciało w kulturze konsumpcji : efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie | A. Wójtewicz. | Toruń, 2014. |SOCJOLOGIA; PROMOCJA ZDROWIA ; EDUKACJA
cena: 36,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 39,20 zł
cena: 50,40 zł
cena: 39,00 zł
cena: 36,40 zł
cena: 39,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 39,20 zł

M. Czubak-Koch. Uczenie się w kulturze miejsca pracy

 • Kod: DSWE 137
 • Stan: 15
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA
 • Cena: 35,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Czubak-Koch Magdalena
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Wrocław
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 216
 • ISBN Kod: 9788362302819
 • ISBN: 978-83-62302-81-9
 • oprawa: Miękka

(…) Monografia „Uczenie się w kulturze miejsca pracy” to obszerne, pogłębione, nowatorskie studium nad uczeniem się w organizacji. (…) Autorka wychodzi
poza konwencjonalny sposób przyglądania się pracy, nie analizuje jej instrumentalnego znaczenia (choć i ono jest ważne), ale patrzy na pracę jako
przestrzeń budowania rozmaitych doświadczeń edukacyjnych. (…) Magdalena Czubak-Koch lokuje swoje przedsięwzięcie badawcze w praktyce
badania świata pracy jako tekstu kultury i społecznego uczenia się. To założenie sprawiło, że etnograficzne podejście do realizowanych badań
okazało się nie tylko trafnym metodologicznie, ale zyskało status interesującej poznawczo narracji. Jest ona czytelna dla wytrawnych znawców tematu jak
i studentów, pracujących i poszukujących pracy, wolontariuszy, zaangażowanych na rzecz zmiany siebie i otoczenia - jednym słowem wszystkich tych, którzy
chcą wiedzieć więcej o własnym uczeniu się wśród innych. (…) Autorka dyskutuje z koncepcją uczenia się, skoncentrowaną na poszukiwaniu
narzędzi i metod, które mają prowadzić do trwałej zmiany w zachowaniu człowieka. Pokazuje uczenie się w splocie społecznych i kulturowych
mechanizmów, które wyzwalają, ale także mogą hamować rozwój człowieka: z jednej strony wytwarzają pole zaangażowania i refleksyjnej praktyki,
a z drugiej prowadzą do bezrefleksyjnej identyfikacji z organizacją.
Z recenzji dr hab. Alicji Jurgiel-Aleksander

 

Spis treści

Wprowadzenie

I. KULTURA ORGANIZACJI JAKO PRZESTRZEŃ UCZENIA SIĘ

1.1. Kultura organizacji – przegląd stanowisk teoretycznych
1.2. Składniki i przejawy kultury organizacji
1.3. Typologie kultur organizacji
1.4. Uczenie się (w) organizacji

II. SPOŁECZNY WYMIAR UCZENIA SIĘ W MIEJSCU PRACY

2.1. O uczeniu się roli pracownika
2.2. Miejsce pracy przestrzenią uczenia się sytuacyjnego
2.2.1. „Interakcje w sytuacjach” – tło społecznego uczenia się
2.2.2. Praktyka i uczestnictwo jako konteksty społecznego uczenia się
2.2.3. Doświadczenie i rozwój jako indywidualny wymiar uczenia się

III. ROZUMIENIE SPOŁECZNEGO ŚWIATA PRACY

3.1. Jak zrozumieć społeczny świat pracy?
3.2. Etnografia organizacji jako metoda badania uczenia się w środowisku pracy
3.3. Strategia badawcza
3.5. Charakterystyka badanego miejsca pracy

IV. PRZESTRZENIE UCZENIA SIĘ W MIEJSCU PRACY – interpretacja wyników badań

4.1. Poziom kwalifikacji i uprzednie doświadczenia edukacyjne
4.2. Uczenie się w środowisku kulturowym zakładu pracy
4.2.1. Uczenie się jako przynależność
4.2.2. Uczenie się jako praktykowanie
4.2.3. Uczenie się jako doświadczanie
4.2.4. Uczenie się jako stawanie się
4.3. Bariery w uczeniu się
4.4. „Od bierności do zaangażowania” – style uczenia się

Zakończenie

BIBLIOGRAFIA

ANEKS – Uczenie się badacza – refleksje obserwatora uczestniczącego

Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Żywe lalki : powrót seksizmu | N. Walter. | Czarna Owca, Warszawa, 2012. | SOCJOLOGIA; KULTURA
N. Walter. Żywe lalki : powrót seksizmu
34,90 zł
Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc| 
U. Bartnikowska. A. Żyta.| Toruń, 2007.| SOCJOLOGIA
U. Bartnikowska. A. Żyta. Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc
24,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi | J. Niedbalski. |Łódź, 2013. | SOCJOLOGIA ; PEDAGOGIKA SPECJALNA
J. Niedbalski. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi
39,90 zł
Zwycięzca po przejściach | Z. Krasnodębski. | Kraków, 2012. | Biblioteka Myśli Politycznej, 80 | SOCJOLOGIA; POLITYKA
Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach
37,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć kulturę popularną | I J. Fiske. | Kraków, 2010. | SOCJOLOGIA KULTURY
I J. Fiske. Zrozumieć kulturę popularną
28,80 zł
36,00 zł