Wydawnictwo

Nowości

Ryzyko i efektywność funkcjonowania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce | W. Ronka-Chmielowiec (red.). | Wrocław, 2013. | EKONOMIA; UBEZPIECZENIA
cena: 42,00 zł
cena: 24,15 zł

S. Belniak, M.W. Wierzchowski. Ubezpieczenia w gospodarce nieruchomościami

  • Kod: MWSEW 013
  • Stan: 6
  • Dostępność: Jest
  • Wydawnictwo: Małopolska Wyższa Szkoła
  • Cena: 25,73 zł
  • Poleć produkt
  • ISBN Kod: 838987900X
  • ISBN Kod: 838987900X
  • ISBN Kod: 838987900X

"Nieodłącznym atrubutem gospodarki rynkowej jest działanie uczestniczących w niej podmiotów w warunkach niepewności (...) W nowych warunkach gospodarowania nieruchomościami niezwykle użytecznym, a w wielu przypadkach - począwszy od 1 stycznia 2004 r. - wymaganym przez prawo instrumentem stały się uezpieczenia". W podręczniku omówiono probematykę ubezpieczeń obowiązkowych, zwiazanych z odowiedzialnością cywilną podmiotów działających na rynku nieruchomości lub obsługujacych te podmioty. Prezentowana publikacja umożliwi zdobycie elementarnej wiedzy o tego rodzaju ubezpieczeniach studentom kierunków ekonomicznych, związanych z ekonomiką nieruchomości gospodarowaniem nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami. Wybrane elementy pracy mogą być przydatne (jako podręczne kompendium wiedzy) dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Spis treści:

Wprowadzenie
1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej
1.1. Definicja ubezpieczenia
1.2. Warunki wykonywania działalności ubezpieczeniowej
1.3. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
1.4. Ryzyko ubezpieczeniowe
2. Ubezpieczenia obowiązkowe
2.1. Istota ubezpieczenia obowiązkowego
2.2. Obowiązkowe ubezpieczenie rolników
2.3. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
3. Ubezpieczenie działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego
3.3. Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
3.4. Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości
4. Ubezpieczenie podmiotów obsługi rynku nieruchomości
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budownictwa
4.3. Ubezpieczenie OC komorników sądowych
4.4. Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
4.5. Ubezpieczenie OC biegłych rewidentów
Zakończenie
Literatura
Załączniki:
Załącznik 1: Słownik, wyjaśniający specjalistyczne terminy związane z ubezpieczeniami i gospodarką nieruchomościami.
Załącznik 2: Przewodnik - informator, stanowiący swoistą książkę adresową instytucji związanych z ubezpieczeniami i gospodarką nieruchomościami.

Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieuchomościach : rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie | M. Bac.| Toruń, 2009. | PRAWO ; UBEZPIECZENIA
M. Bac. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieuchomościach : rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie
38,00 zł
Współczesne ubezpieczenia gospodarcze | W. Sułkowska (red.). | Kraków, 2013. | UBEZPIECZENIA; EKONOMIA
W. Sułkowska (red.). Współczesne ubezpieczenia gospodarcze
43,05 zł
Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy |
T.H. Bednarczyk. | Lublin, 2012. | EKONOMIA
T.H. Bednarczyk. Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy
33,60 zł
Ubezpieczenie pielęgnacyjne | B. Więckowska. | Warszawa, 2008. | EKONOMIA; UBEZPIECZENIA
B. Więckowska. Ubezpieczenie pielęgnacyjne
21,00 zł
30,00 zł
Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych :aspekty prawno-ekonomiczne | E. Kowalewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO; UBEZPIECZENIE
E. Kowalewski (red.). Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych :aspekty prawno-ekonomiczne
85,00 zł
Ubezpieczenia w teorii i praktyce, cz. I : system ubezpieczeń społecznych | R. Garbiec. | Wyd. IV. | Częstochowa, 2007. | EKONOMIA
R. Garbiec. Ubezpieczenia w teorii i praktyce, cz. I : system ubezpieczeń społecznych
14,00 zł
Ubezpieczenia w teorii i praktyce, cz. I : system ubezpieczeń społecznych | R. Garbiec. | Częstochowa, 2004. | EKONOMIA
R. Garbiec. Ubezpieczenia w teorii i praktyce, cz. I : system ubezpieczeń społecznych
10,50 zł
14,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze | M. Pierzchalska (red.). | Radom, 2000. | EKONOMIA ; UBEZPIECZENIA
M. Pierzchalska (red.). Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
9,45 zł
18,90 zł