Wydawnictwo

Nowości

Prawo cywilne : Część ogólna i prawo rzeczowe | T. Mróz; A. Zając. | Wyd. II. | Warszawa, 2014. | Kazusy | PRAWO
cena: 55,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 89,00 zł

T. Gaweł. Trwałość uprawnień wynikających z koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej

 • Kod: AEOL 135
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Księgarnia
 • Cena: 13,60 zł17,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Gaweł Tomasz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Wrocław
 • Rok: 2006
 • ilość stron: 136
 • ISBN: 83-7011-780-5
 • oprawa: Miękka

Przedmiotem rozprawy jest trwałość uprawnień wynikających z koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w świetle ogólnych zasad prawa administracyjnego. Podstawowym zadaniem pracy jest porównanie rozwiązań prawnych dotyczących uchylania i zmiany decyzji koncesyjnych z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i wynikającą z niej zasadą trwałości decyzji administracyjnej. Celowość podjęcia tego tematu uzasadniona jest szerokimi dziś podstawami materialnoprawnymi uchylania i zmiany tych decyzji, co ma niewątpliwy wpływ na powszechnie postulowaną pewność prawną podmiotów podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą.
Celem pracy jest wykazanie, że uprawnienia otrzymane w drodze decyzji koncesyjnej nie są trwałe. Mają one charakter uprawnień administracyjnych i jako takie mogą być odbierane koncesjonariuszowi przez organy, które wcześniej je nadały.
W niniejszej pracy zostanie przeprowadzona analiza obowiązujących przepisów dotyczących działalności gospodarczej objętej koncesjonowaniem. Przedmiotem rozważań będą decyzje zezwalające na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej - koncesje. Podstawowym analizowanym aktem prawnym jest ustawa z 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej. Analizie zostaną poddane także odpowiednie normy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego.
W pracy została zastosowana metoda analityczno-dogmatyczna. Zbadano poszczególne koncesje - od strony procedur ich cofania, oraz same uprawnienia z nich wynikające jako uprawnienia natury administracyjnej, kryjące w sobie różne treści.
W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 31 grudnia 2005 r.
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł