Wydawnictwo

Nowości

Tragedia w kopalni : kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych |D. Świtała-Trybek. | Opole, 2014. | Studia i Monografie, nr 502 | KULTURA; SOCJOLOGIA; HISTORIA ; GÓRNICTWO
cena: 40,95 zł

D. Świtała-Trybek. Tragedia w kopalni : kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych

 • Kod: WUOW 340
 • Stan: 8
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: UNIWERSYTET OPOLSKI WYDAWNICTWO
 • Cena: 40,95 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Świtała-Trybek Dorota
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Opole
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 348
 • ISBN Kod: 9788373955912
 • ISBN: 978-83-7395-591-2
 • oprawa: Miękka

Książka opowiada o katastrofach i wypadkach w kopalniach węgla kamiennego na ziemiach polskich. Jest pierwszą w polskiej literaturze próbą analizy kontekstów kulturowych tragicznych wydarzeń pod ziemią. Autorka na podstawie badań terenowych prowadzonych w województwach śląskim i dolnośląskim, literatury przedmiotu oraz zastanych źródeł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym katastrofy górnicze wyróżniają się spośród innych nieszczęśliwych zdarzeń. Analizuje jednostkowe i wspólnotowe przeżywanie dramatu mające wyraz w wierzeniach, postawach religijnych i etycznych, formach pamięci o tragicznie zmarłych górnikach. Rekonstruując schemat tragiczności katastrofy w kopalni wskazuje na symbolikę miejsca wypadku, z czym związane są: stygmatyzacja i mitologizacja zawodu górnika, akcja ratunkowa, cudowne ocalenia, kwestia odpowiedzialności za nieszczęście.

Książka adresowana jest do badaczy i studentów nauk humanistycznych i społecznych oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką grup zawodowych, górnictwa i kultury górniczej.
Zasady oceny bezpieczeństwa szybów i ich odporność na oddziaływania górnicze | H. Kleta. | Gliwice, 2013. | Monografia 468 | GÓRNICTWO
H. Kleta. Zasady oceny bezpieczeństwa szybów i ich odporność na oddziaływania górnicze
18,90 zł
Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz o modelowania deformacji terenów górniczych | Paleczek W. | Częstochowa 2011 | Politechnika Częstochowska | GÓRNICTWO
Paleczek W. Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz o modelowania deformacji terenów górniczych
9,00 zł
12,00 zł
Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego | A. Bluszcz (red.). | Katowice, 2013. | Monografie | GÓRNICTWO
A. Bluszcz (red.). Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego
27,00 zł
Społeczno-techniczne aspekty kształcenia inżynierskiego na potrzeby górnictwa | A. Kijewska; H. Przybyła. | Katowice, 2013. | GÓRNICTWO
A. Kijewska; H. Przybyła. Społeczno-techniczne aspekty kształcenia inżynierskiego na potrzeby górnictwa
25,00 zł
Sieci elektroenergetyczne zakładów górniczych | P. Gawor. | Wyd. II. |Gliwice, 2013. | GÓRNICTWO
P. Gawor. Sieci elektroenergetyczne zakładów górniczych
18,90 zł
Pomiar stanów i analiza przemian cieplnych powietrza | P. Wrona; Z. Różański. | Gliwice, 2013. | GÓRNICTWO
P. Wrona; Z. Różański. Pomiar stanów i analiza przemian cieplnych powietrza
23,10 zł
Miernictwo górnicze | Cz. Zając. | Katowice, 2012. | GÓRNICTWO
Cz. Zając. Miernictwo górnicze
30,00 zł
Metody prognoz krótkoterminowych stężenia metanu na wylotach z rejonów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego | H. Badura. | Gliwice, 2013. | Monografia 466 | GÓRNICTWO
H. Badura. Metody prognoz krótkoterminowych stężenia metanu na wylotach z rejonów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego
33,60 zł