Wydawnictwo

Nowości

Ciało w kulturze konsumpcji : efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie | A. Wójtewicz. | Toruń, 2014. |SOCJOLOGIA; PROMOCJA ZDROWIA ; EDUKACJA
cena: 36,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 44,10 zł
cena: 44,80 zł
cena: 39,20 zł
cena: 50,40 zł
cena: 30,00 zł
cena: 34,00 zł
cena: 63,00 zł

B. Skałbania;T. Lewandowska-Kidoń. Terapia pedagogiczna w zarysie : teoria-praktyka-refleksja

 • Kod: WSP 156
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
 • Cena: 56,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Skałbania Barbara; Lewandowska-Kidoń Teresa
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 244
 • ISBN: 978-83-61121-97-8
 • oprawa: Miękka

Publikacja pt: Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria. Praktyka. Refleksje wpisuje się w obszar zagadnień związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, która stanowi ważny element działalności edukacyjnej. Powstała jako odpowiedź na potrzeby osób zajmujących się wychowaniem terapeutycznym, a jej odbiorcami mogą być różne podmioty: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci. Adresatem książki mogą też być osoby, które przygotowują się do bycia terapeutą, a więc studenci, słuchacze studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych czy warsztatów metodycznych z zakresu terapii pedagogicznej. Jest ona uzupełnieniem i uaktualnieniem wiedzy połączonej z refleksjami praktyków, co stanowi o jej wartości.
Celem opracowania jest pokazanie specyfiki działań terapeutycznych oraz kształtowanie refleksyjnej postawy wobec praktyki terapeutycznej. Autorki książki prezentują wybrane koncepcje naukowe, warsztat metodyczny terapeuty oraz aspekty praktyczne związane z organizacją i przebiegiem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Analizie poddają metody neuroterapii, których stosowanie w praktyce szkolnej budzi wiele kontrowersji i sporów naukowych.
Koncentracja na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych wynika z powszechności i dostępności tej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która winna być organizowana w przedszkolach i szkołach zgodnie z potrzebami uczniów. Czytelnik znajdzie w tej publikacji odpowiedź na podstawowe pytania: Czym jest terapia pedagogiczna? Jak organizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne? Jakie są metody terapii pedagogicznej? W jaki sposób dobierać metody nauki czytania? Jakie działania terapeutyczne podejmować wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz objawów współwystępujących?
Treści publikacji zawierają też aktualne refleksje nauczycieli-praktyków oraz odpowiedzi na pytania studentów pedagogiki, które dotyczą wielu aspektów terapii pedagogicznej i dowodzą zasadności podejmowania tej tematyki. W opinii Recenzentów niniejsza publikacja "jest pozycją, na jaką od lat oczekują środowiska związane z pedagogiką, psychologią, logopedią, medycyną oraz rodzice pragnący poszerzyć swoja wiedzę" (Jacek Błeszyński), "będzie obowiązkową lekturą dla studentów studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej. Jej znajomość powinna też być wymagana wobec studentów specjalności pedagogicznych i nauczycielskich. Ponadto z braku tego typu publikacji będzie służyła profesjonalistom: terapeutom pedagogicznym i nauczycielom jako źródło wiedzy i wzorzec do budowania warsztatu zawodowego.
Marta Bogdanowicz
Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej | T. Nowacki | Warszawa, 2000. | PEDAGOGIKA
T. Nowacki Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej
17,00 zł
25,00 zł
Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć |
D. Seredyńska. | Bydgoszcz, 2011. | PEDAGOGIKA; PSYCHOLOGIA
D. Seredyńska. Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć
33,60 zł
Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej | I D. Lalak. | Warszawa, 2010.| PEDAGOGIKA
I D. Lalak. Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej
42,00 zł
Życie i ideały | W. James.| Bydgoszcz, 2010.|Biblioteka Myśli Pedagogicznej; PEDAGOGIKA; FILOZOFIA
W. James. Życie i ideały
24,15 zł
Zrozumieć swój czas | H. Moroz. | Wyd. II. | Kraków, 2006. | PEDAGOGIKA
H. Moroz. Zrozumieć swój czas
21,00 zł
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III | | Kielce, 2014. | PEDAGOGIKA
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
26,90 zł
Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych| J.M. Garbula.| Olsztyn, 2010.| PEDAGOGIKA
J.M. Garbula. Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych
35,70 zł