Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel | D. Buczała; J.J. Błeszyński (red.). | Toruń, 2014. | MUZYKA; REHABILITACJA; LOGOPEDIA
cena: 32,00 zł
cena: 49,90 zł
cena: 32,00 zł
cena: 18,00 zł

D. Baczała; J.J. Błeszyński (red.). Terapia logopedyczna

 • Kod: UMKW 203
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 40,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Baczała Ditta; Błeszyński Jacek J. (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 289
 • ISBN Kod: 9788323133315
 • ISBN: 978-83-231-3331-5
 • oprawa: Miękka

Pozwalamy sobie polecić tę pozycję wszystkim zainteresowanym profesjonalistom – teoretykom i praktykom – zajmującym się kwestią terapeutycznych aspektów w pracy pedagogicznej i psychologicznej, nieprofesjonalistom zainteresowanym problematyką terapii stosowanej wobec ludzkiej niepełnosprawności, zaburzeń i dysfunkcji występujących w każdym wieku oraz osobom, które chcą zgłębiać powyższe zagadnienia.

Ditta Baczała
Jacek J. Błeszyński

 

SPIS TREŚCI

 

Od Redaktorów / 7

Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki terapii logopedycznej
Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński – Czy terapia jest potrzebna?     / 11
Hanna Żuraw – Terapeutyzacja życia w ponowoczesności / 26
Jacek J. Błeszyński – Oddziaływania terapeutyczne w logopedii / 55

Rozdział 2. Pomoc logopedyczna w środowisku rodzinnym i szkolnym
Andrzej Twardowski – Rodzina jako środowisko wczesnego wspomagania rozwoju mowy dzieci z niepełnosprawnościami / 69
Agnieszka Banaszkiewicz, Anna Walencik-Topiłko – Model współpracy logopedy z otoczeniem pacjenta – założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne / 85
Małgorzata Zaleska – Edukacja regionalna w logopedii i terapii pedagogicznej / 97
Irena Ramik-Mażewska – Miejsce terapii w szkole – uniwersalne aspekty bajkoterapii / 104

Rozdział 3. Metody i pomoce logopedyczne
Jolanta Zielińska, Karolina Piotrowska-Madej – Dynamically Pro w terapii osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / 119
Amelia Golema – Rezonans dźwięków w gabinecie logopedy. Muzyka, emocje, komunikacja/ 133

Rozdział 4. Rozwijanie zdolności językowych
Marlena Kurowska – Dialog jako forma rozbudzania aktywności werbalnej dziecka z trudnościami w przyswajaniu mowy i języka / 143
Monika Romaniec – Rozwój sensoryczny dziecka a mowa / 156
Grzegorz Ślęzak – Integracja sensoryczna. Implikacje dla terapii logopedycznej / 171
Jolanta Góral-Półrola, Paweł Półrola – Czy wszystko już było? Qigong w terapii jąkania / 187
Anna Kruczyńska, Elżbieta Szabelska – Wpływ centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego na wymowę dzieci  4- i 6-letnich – badania własne   206
Ewa Muzyka-Furtak – Lingwistyczne aspekty terapii zaburzeń mowy dzieci z uszkodzeniami słuchu / 220
Magdalena Zając – Zaburzenia rozwoju mowy a samoocena dziecka / 237

Rozdział 5. Terapia osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego
Justyna Żulewska – Zaburzenia prozodii emocjonalnej u chorych z uszkodzeniami prawej półkuli mózgu a możliwości terapii / 257
Aneta Domagała – „Memory-books” w terapii osób z otępieniem / 269

Informacje o autorach / 287

Zaburzenia tempa i płynności mowy : dyslalia w polskiej praktyce logopedycznej | W. Brejnak; E. Wolnicz-Pawłowska (red.). |Warszawa, 2010. | LOGOPEDIA
W. Brejnak; E. Wolnicz-Pawłowska (red.). Zaburzenia tempa i płynności mowy : dyslalia w polskiej praktyce logopedycznej
23,00 zł
Wygraj z dysgrafią : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność pisania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców | Z.Pomirska; D. Wieczorek. | Kielce, 2013. |
Z.Pomirska; D. Wieczorek. Wygraj z dysgrafią : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność pisania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców
13,00 zł
Wspieranie rozwoju mowy dzieci urodzonych przedwcześnie i niepełnosprwnych : poradnik dla studentów, logopedów, lekarzy, rodziców | B. Pietrzak-Szymańska. | Warszawa, 2013. | LOGOPEDIA
B. Pietrzak-Szymańska. Wspieranie rozwoju mowy dzieci urodzonych przedwcześnie i niepełnosprwnych : poradnik dla studentów, logopedów, lekarzy, rodziców
51,45 zł
Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego: wybrane zagadnienia | M. Zaorska. | Toruń, 2009.| LOGOPEDIA
M. Zaorska. Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego: wybrane zagadnienia
25,00 zł
Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego | K. Błachnio. | Gniezno, 2011. | LOGOPEDIA
K. Błachnio. Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego
55,00 zł
Więźniowie własnych myśli : zastosowanie zasad logoterapii Viktora Frankla w życiu zawodowym | A. Pattakos. | Czarna Owca, Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; LOGOPEDIA
A. Pattakos. Więźniowie własnych myśli : zastosowanie zasad logoterapii Viktora Frankla w życiu zawodowym
34,90 zł
Wierszyki i zagadki logopedyczne | A. Kwias|Warszawa, 2009. | LOGOPEDIA
A. Kwias Wierszyki i zagadki logopedyczne
23,50 zł
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi | T. Kaczan; R. Śmigiel (red.). | Wyd. II. | Kraków, 2012. | PEDAGOGIKA SPECJALNA; LOGOPEDIA; MEDYCYNA
T. Kaczan; R. Śmigiel (red.). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi
52,50 zł