Wydawnictwo

Nowości

Konflikt - Negocjacje - Kultura - Komunikacja : psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje | A. Stefańska; A. Knocińska; E. Kwiatkowska (red.). | Toruń, 2014. | Komunikacja społęczna w edukacji | EDUKACJA
cena: 37,80 zł
cena: 25,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 39,20 zł
cena: 36,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 30,00 zł

D. Apanel. Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012

 • Kod: AMAV 740
 • Stan: 7
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Cena: 63,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Apanel Danuta
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 563
 • ISBN Kod: 9788377808047
 • ISBN: 978-83-7780-804-7
 • oprawa: Twarda

Pod adresem współczesnego systemu kształcenia integracyjnego formułuje się różne zarzuty i słowa krytyki. Są one jednak konsekwencją nie tyle nieefektywnej pracy nauczycieli, ile całego spektrum zależności politycznych, ekonomicznych, społecznych, oświatowych. Krytyka polskiej szkoły integracyjnej, z jednoczesnym wskazywaniem perspektyw i kierunków rozwoju, znalazła szerokie odbicie w piśmiennictwie naukowym i publicystycznym. Dyskurs o polityce zmian prowadziło i prowadzi wielu przedstawicieli nauk pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych, medycznych, ekonomicznych i innych. […] Szkoła dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi […] może mieć wiele wymiarów. Jednak niezależnie od formy kształcenia placówki te powinno coś ważnego łączyć. Wspólną ich wartością powinna być dbałość o wysoką jakość dostosowania warunków kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podstawowym warunkiem w tym zakresie jest odpowiednie merytoryczne przygotowanie nauczycieli do trudnych codziennych zadań w procesie kształcenia, wymagających wysokiego poziomu wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej. […] Celem badań [przedstawionych w książce] było ukazanie roli i miejsca placówek kształcenia integracyjnego w systemie edukacyjnym Polski po przemianach ustrojowych (lata 1989–2012), zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat integracyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz edukacji osób niepełnosprawnych na poziomie szkół wyższych.

 

Ze Wstępu

Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1 | M. Kostka-Szymańska; 
A. Siudem (red.). | Lublin, 2013. | PSYCHOLOGIA; SOCJOLOGIA; EDUKACJA
M. Kostka-Szymańska; A. Siudem (red.). Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1
35,70 zł
Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie : Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-t. I | J. Domalewski; K. Wasielewski (red.). |
Toruń, 2011. | EDUKACJA ; SOCJOLOGIA
J. Domalewski; K. Wasielewski (red.). Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie : Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-t. I
35,00 zł
Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków | E. Kowalska. | Wyd. II. | Kraków, 2013. | EDUKACJA; PRAWO
E. Kowalska. Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków
40,00 zł
Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli | A. Wiłkomirska. | Warszawa, 2002. | EDUKACJA
A. Wiłkomirska. Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli
19,60 zł
28,00 zł
Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, środowisko | K. Czerwiński; J. Mika; R. Uździcki (red.).|
Toruń, 2010.| EDUKACJA; ZARZĄDZANIE
K. Czerwiński; J. Mika; R. Uździcki (red.). Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, środowisko
35,00 zł
Zapobieganie wadom postawy ciała : charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie | W. Makuła. | Nowy Sącz, 2013. | PEDAGOGIKA; EDUKACJA FIZYCZNA
W. Makuła. Zapobieganie wadom postawy ciała : charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie
21,00 zł
Zaczynam mówić po polsku | J. Kucharczyk | Łódź, 1999 | FILOLOGIA POLSKA
J. Kucharczyk Zaczynam mówić po polsku
30,00 zł
60,00 zł
Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji | H. Grabowski. | Kraków, 2013. | PEDAGOGIKA; EDUKACJA
H. Grabowski. Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji
20,00 zł