Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Konsekwencje uczestnictwa kobiet w gimnastyce rekreacyjnej | K.Garstka-Namysł. | Poznań, 2009. | SPORT ; KULTURA FIZYCZNA
cena: 42,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 23,00 zł
cena: 17,00 zł
cena: 85,00 zł
cena: 40,00 zł
cena: 25,00 zł
cena: 41,05 zł

W.J. Cynarski. Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej

 • Kod: WSPRZ 147
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
 • Cena: 23,63 zł31,50 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Cynarski Wojciech
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Rzeszów
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 417
 • ISBN: 83-7338-118-X
 • oprawa: Miękka

Prezentowany w książce szkic humanistycznej teorii sztuk walki podejmuje szeroko problematykę wartości kulturowych dalekowschodnich sztuk walki, etyki normatywnej, pedagogiki, analiz filozoficznych i społecznych. Praca składa się ze wstępu, wprowadzenia, podsumowania oraz 3 części. Poszczególne części ukazują jej główne działy tematyczne: Metodologia teorii sztuk walki, Założenia ontologiczne i epistemologiczne holistycznej teorii dalekowschodnich sztuk walki (w humanistycznej refleksji nad kulturą fizyczną), Interpretacje wymiarów antropologicznych i społecznych humanistycznej teorii dalekowschodnich sztuk walki. Opatrzona jest bogatym wykazem literatury, indeksem pojęć, terminów i skrótów oraz nazwisk. Dołączono również spis treści oraz streszczenie w języku angielskim.
Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej : S. Zaborniak; M. Obodyński (red.). Rzeszów, 2008. ( KULTURA FIZYCZNA ) ( SPORT ) (HISTORIA )
Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej : S. Zaborniak; M. Obodyński (red.). Rzeszów, 2008. ( KULTURA FIZYCZNA ) ( SPORT ) (HISTORIA )
17,00 zł
Wyniki kontroli jako podstawa indywidualizacji szkolenia sportowego na przykładzie skoku o tyczce | M. Klimczyk. | Bydgoszcz, 2012. | SPORT;
KULTURA FIZYCZNA
M. Klimczyk. Wyniki kontroli jako podstawa indywidualizacji szkolenia sportowego na przykładzie skoku o tyczce
30,45 zł
Wpływ aerobiku na poprawę funkcjonowania psychospołecznego studentek | A. Błaszczak. | Lublin, 2012. | KULTURA FIZYCZNA; PSYCHOLOGIA
A. Błaszczak. Wpływ aerobiku na poprawę funkcjonowania psychospołecznego studentek
29,40 zł
Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży| J. Nowotny (red.).| Bielsko-Biała, 2009. |(Opracowanie Monosgraficzne) | KULTURA
FIZYCZNA; REHABILITACJA
J. Nowotny (red.). Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży
25,00 zł
Stretching : ilustrowany przewodnik | J.-P. Clemenceau; F. Delavier; M. Gundill. | Warszawa, 2012. | KULTURA FIZYCZNA
J.-P. Clemenceau; F. Delavier; M. Gundill. Stretching : ilustrowany przewodnik
99,00 zł
Spinning uniwersalny : zestaw ćwiczeń na spinningowym rowerze stacjonarnym | T. Bielecki; K. Krawczyk; R. Skowroński.|
Lublin, 2010.| KULTURA FIZYCZNA
T. Bielecki; K. Krawczyk; R. Skowroński. Spinning uniwersalny : zestaw ćwiczeń na spinningowym rowerze stacjonarnym
28,35 zł
Słowiańskie tradycje ludowych form kultury fizycznej na przykładzie wybranych narodów | M. Bronikowska. | Poznań, 2013. | Monografie, nr 414 | KULTURA FIZYCZNA
M. Bronikowska. Słowiańskie tradycje ludowych form kultury fizycznej na przykładzie wybranych narodów
46,00 zł
Rola aktywności ruchowej w ontogenezie człowieka. Trening zdrowotny | B. Maciaszczyk; P. Maciaszczyk. | Tranobrzeg, 2012. | KULTURA FIZYCZNA
B. Maciaszczyk; P. Maciaszczyk. Rola aktywności ruchowej w ontogenezie człowieka. Trening zdrowotny
32,40 zł