Wydawnictwo

Nowości

Pragnę żyć! : interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego | P. Wójcik i in. (red.). | Lublin, 2014. | TEOLOGIA
cena: 30,00 zł
cena: 44,00 zł
cena: 49,90 zł
cena: 40,01 zł
cena: 25,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 29,90 zł
cena: 70,00 zł

M. Patalon. Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej

 • Kod: AMAV 612
 • Stan: 14
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Cena: 28,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Patalon Mirosław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 180
 • ISBN Kod: 9788377805138
 • ISBN: 978-83-7780-513-8
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Patalon Mirosław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 180
 • ISBN Kod: 9788377805138
 • ISBN: 978-83-7780-513-8
 • oprawa: Miękka

Niniejsza praca jest po części rekapitulacją wcześniej wyłożonych wniosków i poglądów autora w obszarze pedagogiki społecznej, a po części stanowi nowe ujęcie wybranych problemów społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki pracy socjalnej. […]
Książka Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej przedstawiono kwestię powiązania dyskursu teologicznego z życiem społecznym wraz z prezentacją jego egzemplifikacji, w drugiej omówiono wybrane elementy teologii chrześcijańskiej, które zdaniem autora stanowią ważny czynnik kształtujący teorię i praktykę pracy socjalnej, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. Część trzecia książki zawiera charakterystykę filozofii i teologii procesu w kontekście możliwości i znaczenia wynikających z tych koncepcji paradygmatów dla pracy socjalnej, przede wszystkim w jej strukturalnej postaci. Opracowanie kończy podsumowanie, w którym przedstawiono przyczynki do dalszej dyskusji wokół omawianego problemu z nadzieją, że wzbogacą one teoretyczny i praktyczny potencjał pracy socjalnej w Polsce.
Żyj na maxa : tylko dla mężczyzn | J. i B. Pszczoła. | Wrocław, 2011. | TEOLOGIA
J. i B. Pszczoła. Żyj na maxa : tylko dla mężczyzn
29,90 zł
Życie po śmierci | A. Posacki. | Kraków, 2013. | Zagrożenia wiary | TEOLLOGIA; DEMOLOGIA
A. Posacki. Życie po śmierci
19,90 zł
Życie konsekrowane w służbie cywilizacji miłości | K.D. J. Koszyka. |
Lublin, 2012. | TEOLOGIA
K.D. J. Koszyka. Życie konsekrowane w służbie cywilizacji miłości
25,00 zł
Zraniony uzdrowiciel | H. J. M. Nouwen. | Poznań, 2012. | TEOLOGIA
H. J. M. Nouwen. Zraniony uzdrowiciel
24,00 zł
Znaki życia : 40 zwyczajów katolickich i ich korzenie biblijne | S. Hahn. | Poznań, 2012. | TEOLOGIA
S. Hahn. Znaki życia : 40 zwyczajów katolickich i ich korzenie biblijne
35,00 zł
Zło dobrem zwyciężaj : granice psychologii i mocy wiary | P.J. Cordes. | Karków, 2012. | PSYCHOLOGIA ; TEOLOGIA
P.J. Cordes. Zło dobrem zwyciężaj : granice psychologii i mocy wiary
24,90 zł
Ziemia święta : geografia biblijna | B. Szczepanowicz. | Kraków, 2014. | GEOGRAFIA; TEOLOGIA
B. Szczepanowicz. Ziemia święta : geografia biblijna
49,00 zł
Zawstydzić silnych : wyzwanie nienarodzonego życia | S. Williams. | Wrocław, 2007. | TEOLOGIA
S. Williams. Zawstydzić silnych : wyzwanie nienarodzonego życia
18,00 zł