Wydawnictwo

Nowości

Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej | M. Strzyżewski (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
cena: 46,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 28,50 zł

R. Grzegorczykowa (red.). Studia z semantyki porównawczej: nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, cz. 1

 • Kod: WUW 024
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • Cena: 11,90 zł17,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Grzegorczykowa Renata, Waszakowa Krystyna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2000
 • ilość stron: 344
 • ISBN: 83-235-0121-1
 • oprawa: Miękka

Prezentowana książka zawiera artykuły i rozprawy będące rezultatem pierwszego etapu badań objętych programem "Porównawcza semantyka leksykalna", który jest realizowany od 1996 roku w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Rosji, Czech, Ukrainy i Szwecji). Cały materiał dotyczy trzech tematów, co znalazło swoje odbicie w podziale tomu na trzy części: nazwy barw, nazwy wymiarów i predykaty mentalne. Przeprowadzone badania językowe miały za zadanie odkryć podobieństwa i różnice w sposobach konceptualizowania świata utrwalonych w poszczególnych językach (dzisiejsze językoznawstwo kognitywne określa to jako "językowy obraz świata"); wiedza na ten temat może przyczynić się do lepszego wzajemnego zrozumienia społeczeństw odmiennych kulturowo, mówiących różnymi językami. Bardzo interesujące są artykuły poświęcone np.: analizie koloru zielonego w języku wietnamskim (Hoang thu Oanh), analizie przymiotników głęboki— płytki w polszczyźnie (J. Linde-Usiekniewicz), czy analizie predykatów hipotetycznych (M. Danielewiczowa, G. Kustowa). Kolejne studia prezentują cząstkowe analizy porównawcze i zestawienia dwóch języków: szwedzkiego i polskiego (E. Teodorowicz-Hellman) oraz niemieckiego i polskiego (F. Achterberg). Inne prace omawiają równie ważne, w interesujący sposób ujęte problemy i zagadnienia językowe.
Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie | A. Markuszewska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
A. Markuszewska (red.). Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie
46,00 zł
Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii | M. Bizior--Dombrowska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Bizior--Dombrowska (red.). Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii
46,00 zł
Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej | M. Strzyżewski (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Strzyżewski (red.). Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej
46,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego | T. Nowakowski. | Bydgoszcz, 2012. |
HISTORIA ; FILOLOGIA POLSKA
T. Nowakowski. Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego
42,00 zł
Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego | M. Wiśniewski. | Wyd. V. | Toruń, 2007. | FILOLOGIA POLSKA
M. Wiśniewski. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego
25,00 zł
Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego | M. Wiśniewski. | Wyd. IV | Toruń, 2001. | FILOLOGIA POLSKA
M. Wiśniewski. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego
21,00 zł
Zaczynam mówić po polsku | J. Kucharczyk | Łódź, 1999 | FILOLOGIA POLSKA
J. Kucharczyk Zaczynam mówić po polsku
30,00 zł
60,00 zł