Wydawnictwo

Nowości

Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju |A. Karwińska; A. Brzosko-Sermak. | Kraków, 2014. | GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; URBANISTYKA
cena: 33,60 zł
cena: 15,00 zł
cena: 25,00 zł
cena: 37,80 zł

J. Słodczyk (red.). Studia Miejskie 12

 • Kod: WUOW 338
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: UNIWERSYTET OPOLSKI WYDAWNICTWO
 • Cena: 15,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Słodczyk Janusz (red.).
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Opole
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 144
 • ISBN Kod: 9788373956117
 • ISBN: 978-83-7395-611-7
 • oprawa: Miękka

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie (
Janusz Słodczyk, Monika Paradowska
)............. 7
Jerzy J. PARYSEK, Dobowa aktywność mieszkańców Poznania
..... 9
Grzegorz WĘCŁAWOWICZ, Magdalena WĄTORSKA-DEC,
Polepszanie warunków Życia w miastach Polski i Europy Środkowej
i w ich postsocjalistycznych dzielnicach wedŁug koncepcji projektu
ReNewTown
.................................... 35
Lidia MIERZEJEWSKA, Bezpieczestwo ludzi i mienia w Poznaniu . . 45
Sławomir KUREK, Mirosław WÓJTOWICZ, Jadwiga GAŁKA,
Przestrzenne zróżnicowanie zmian zaludnienia w Krakowskim
Obszarze Metropolitalnym w okresie 1988–2011
............. 59
Agnieszka BECLA, Stanisław CZAJA, Zanik funkcji miejskich
w wybranych ośrodkach Dolnego Śląska – przyczyny
i konsekwencje z perspektywy chaosu deterministycznego
...... 79
Dagmara KOCIUBA, Gra o przestrzeń publiczną miast
.......... 95
Ewelina SUDRA, Place zabaw w Piotrkowie Trybunalskim.
Stan rzeczywisty a oczekiwania rodziców/opiekunów
......... 107
Dagmara MLICZYÑSKA-HAJDA, Programowanie rewitalizacji
a proces zmiany miast
a – z perspektywy doświadczeñ
w partycypacyjnym planowaniu zagospodarowania przestrzennego
w wybranych polskich miastach
....................... 119
Krzysztof KAFKA, Małe miasta w okresie przemian
............ 135
CONTENTS
Introduction (
Janusz Słodczyk
,
Monika Paradowska
) .............. 7
Jerzy J. PARYSEK, Diurnal (24 hour) activity of citizens of Poznañ . . 9
Grzegorz WĘCŁAWOWICZ, Magdalena WĄTORSKA-DEC, Improving
of living conditions in Polish and central European cities
and post-socialist urban districts according to the concept
of renewtown project
............................... 35
Lidia MIERZEJEWSKA, Safety of people and property in Poznañ . . . 45
Sławomir KUREK, Miros³aw WÓJTOWICZ, Jadwiga GAŁKA, Spatial
variation of population growth in Krakow metropolitan area
in the years 1988–2011
.............................. 59
Agnieszka BECLA, Stanisław CZAJA, The atrophy of urban functions
in some centres of Lower Silesia – causes and consequences
from the perspective of the deterministic chaos
............. 79
Dagmara KOCIUBA, Game for urban public space
............. 95
Ewelina SUDRA, Playgrounds in Piotrków Trybunalksi. real state
and expectations of parents
.......................... 107
Dagmara MLICZYŃSKA-HAJDA, Programming of revitalization
and the process of change of a city – from a perspective
of experience in participatory planning of spatial management
in selected Polish cities
............................. 119
Krzysztof KAFKA, Small cities in transition
................. 135
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zarządzanie przestrzenią miasta | M.J. Nowak; T. Skotarczak (red.). | 
Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE ; URBANISTYKA
M.J. Nowak; T. Skotarczak (red.). Zarządzanie przestrzenią miasta
51,00 zł
Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji | J. Danilewicz. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; URBANIZACJA
J. Danilewicz. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji
50,40 zł
Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin | H. Borucińska-Bieńkowska. | Zielona Góra, 2013. |URBANISTYKA ; ADMINISTRACJA; EKONOMIA
H. Borucińska-Bieńkowska. Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin
23,00 zł
Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną | W. Czarnecki (red.). | Białystok, 2011. | ARCHITEKTURA; URBANISTYKA
W. Czarnecki (red.). Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną
67,50 zł
Wodne dylematy urbanizacji | P. Kowalczyk. | Poznań, 2011. | URBANISTYKA; HYDROLOGIA
P. Kowalczyk. Wodne dylematy urbanizacji
84,00 zł
Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie.| J. Dzieciuchowicz.| Łódź, 2012.| GEOGRAFIA; EKONOMIA
J. Dzieciuchowicz. Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie.
27,30 zł
Studia Miejskie 4 : procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku| J. Słodczyk; M. Śmigielska (red.).| Opole, 2011.| URBANISTYKA; HISTORIA
J. Słodczyk; M. Śmigielska (red.). Studia Miejskie 4 : procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku
29,40 zł