Wydawnictwo

Nowości

NIE dla Unii Europejskiej TAK dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego :Norwegia a Europa w latach 1945-2009 | B. Zyzak. | Toruń, 2014. | POLITOLOGIA ; EKONOMIA; UE
cena: 19,43 zł
cena: 39,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 23,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 55,00 zł

G. Łukasik (red.). Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych

 • Kod: AEKT 053
 • Stan: 6
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 34,50 zł46,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Łukasik Gabriela (red.)
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 279
 • ISBN: 83-7246-342-5
 • oprawa: Miękka

Problem ryzyka stanowi nieodłączny element aktywności gospodarczej współczesnego przedsiębiorstwa. W dobie globalizacji gospodarki, procesów integracji systemów gospodarczych i zmieniających się warunków na rynkach finansowych powstaje konieczność podejmowania takich strategii finansowych, które będą uwzględniać sytuacje ryzykowne, różne postawy wobec ryzyka oraz ocenę szans i zagrożeń z tym związanych. Dotyczy to zarówno sytuacji wymagających ograniczenia negatywnych skutków ryzyka, jak i jego świadomego podejmowania akceptując związane z tym konsekwencje finansowe. Wybory związane z uwzględnieniem elementów ryzyka stanowią najbardziej złożone decyzje finansowe i inwestycyjne przedsiębiorstwa wymagające systemowego, wieloaspektowego ujęcia. Niezbędne jest również uwzględnienie w strategiach finansowych przedsiębiorstwa mechanizmów szczególnego segmentu rynku jakim jest rynek transferu ryzyka, w tym również rynek ubezpieczeń. Praca obejmuje osiem rozdziałów, w których podejmuje się wybrane zagadnienia z szerokiej problematyki ryzyka w przedsiębiorstwie, pozwalające na wieloaspektowe jego ujęcie. Pierwszy rozdział pracy ma charakter wprowadzający, pozwalający na identyfikację podstawowych pojęć związanych ze strategią przedsiębiorstwa i występującym w niej ryzykiem, z szczególnym wyróżnieniem ryzyka systematycznego. Zwrócono również uwagę na system ochrony przed ryzykiem oraz podstawowe instrumenty osłony. W drugim przedstawiono rolę i miejsce kategorii ryzyka w strategiach finansowych przedsiębiorstwa, z wyróżnieniem strategii ofensywnej i defensywnej. W kolejnych rozdziałach (3 i 4) przedstawiono modelowe ujęcie strategii finansowej przedsiębiorstwa zarówno wobec ryzyka operacyjnego, jak i ryzyka struktury kapitału, z wyróżnieniem strategii ofensywnej i defensywnej. W kolejnym rozdziale (5) przedstawiono strategie przedsiębiorstwa wobec ryzyka na rynku kapitałowym, związane z podejmowaniem inwestycji finansowych. Problematyce wykorzystania instrumentów pochodnych, szczególnie w zarządzaniu ryzykiem zmian stopy procentowej i kursów walutowych, poświęcono również rozdział 6 pracy. W rozdziale 7 opracowania wyróżniono zagadnienia związane z systemem informacji pozwalających na identyfikację ryzyka i wybór metod jego ograniczania. Ostatni rozdział (8) poświęcono problematyce ochrony ubezpieczeniowej stosowanej w defensywnej i ofensywnej strategii finansowej przedsiębiorstwa, z wyróżnieniem poszczególnych obszarów jego aktywności.
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł