Wydawnictwo

Nowości

Koncepcja edukacji fizycznej : Zdrowie-Sport-Rekreacja : Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : Poradnik metodyczny | U. Kierczak. | Wyd. II | Kraków, 2012. | WYCHOWANIE FIZYCZNE
cena: 29,90 zł
cena: 24,90 zł

J. Zawadzki. Strategia napędu mięśniowego w intensywnych ruchach cyklicznych przedramienia

 • Kod: AWFWD 021
 • Stan: 4
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Akademia Wychowania Fizycznego Wydawnictwo
 • Cena: 44,52 zł55,65 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Zawadzki Jerzy
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Wrocław
 • Rok: 2005
 • ilość stron: 116
 • ISBN: 83-89156-38-5
 • oprawa: Miękka

Praca badawcza Strategia napędu mięśniowego w intensywnych ruchach cyklicznych przedramienia zainteresuje specjalistów biomechaniki, anatomii, lekarzy, terapeutów. Znaczenie i funkcje ruchu w życiu człowieka na przestrzeni lat podlegały stopniowym zmianom w ślad za zmieniającymi się warunkami życia zachodzącymi wraz z rozwojem cywilizacyjnym i towarzyszącym mu postępem technicznym. Działalność człowieka realizuje się w trzech obszarach, skupionych wokół trzech rodzajów wykorzystywanego tworzywa. Może ono przybierać postać materii, energii bądź informacji. Pierwotnie uwaga oraz wysiłek człowieka skierowane były na przekształcanie materii, do czego wykorzystywał on energię własnych mięśni, co wiązało się z koniecznością podejmowania intensywnej aktywności ruchowej. Skuteczność takich działań silnie uzależniona była od sprawności ruchowej, która dodatkowo stanowiła główny środek obrony przed zagrożeniem ze strony świata zewnętrznego, często warunkujący możliwość przeżycia. Wraz ze wzrostem poziomu wiedzy i wynikającej stąd umiejętności korzystania z pozaustrojowych źródeł energii (czemu towarzyszyło rozszerzanie się obszaru panowania człowieka nad światem) w działaniu człowieka stopniowemu osłabieniu ulegał związek między jego sprawnością ruchową a skutecznością podejmowanych działań.
Zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna studentów : studium badawcze | T. Lisicki (red.). | Zielona Góra, 2012. | WYCHOWANIE FIZYCZNE
T. Lisicki (red.). Zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna studentów : studium badawcze
31,00 zł
Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie | M. Cieślicka; M. Napierała;
D. Sitkowski. | Bydgoszcz, 2013. |WYCHOWANIE FIZYCZNE ; PŁYWANIE; PEDAGOGIKA
M. Cieślicka; M. Napierała; D. Sitkowski. Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie
30,98 zł
Zabawy i gry ruchowe dla każdego | M. Napierała. | Bydgoszcz, 2012. | WYCHOWANIE FIZYCZNE
M. Napierała. Zabawy i gry ruchowe dla każdego
33,08 zł
Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich | P. Winczewski. | Kielce, 2013. | WYCHOWANIE FIZYCZNE; PEDAGOGIKASPECJALNA
P. Winczewski. Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich
24,90 zł
Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole, 1. | B. Wolny. | Lublin, 2006. | PEDAGOGIKA ; SPORT ; WYCHOWANIE FIZYCZNE
B. Wolny. Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole, 1.
18,11 zł
24,15 zł
Wybrane zagadnienia z fizjologii treningu sportowego | Z. Adach. | Poznań, 2013. | Podręczniki, nr 65 | SPORT; WYCHOWANIE FIZYCZNE
Z. Adach. Wybrane zagadnienia z fizjologii treningu sportowego
44,00 zł
Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów | E. Madejski; J. Węglarz. | Kraków, 2013. | PEDAGOGIKA ; WYCHOWANIE FIZYCZNE
E. Madejski; J. Węglarz. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów
35,00 zł
Wybrane czynniki determinujące mistrzostwo w zespołowych grach sportowych na przykłądzie hokeja na trawie | J.M. Konarski. | Poznań, 2013. | Monografie, nr 421 | SPORT; WYCHOWANIE FIZYCZNE
J.M. Konarski. Wybrane czynniki determinujące mistrzostwo w zespołowych grach sportowych na przykłądzie hokeja na trawie
57,00 zł