Wydawnictwo

Nowości

Polska prasa opiniotwórcza wobec Niemiec w latach 2001-2005 | D. Kawa. | Toruń, 2014. | POLITOLOGIA; STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE; PRASA
cena: 39,00 zł
cena: 20,00 zł
cena: 28,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 30,00 zł
cena: 49,35 zł
cena: 36,40 zł
cena: 29,00 zł

J. Starzyk-Sulejewska. Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych : podstawy prawne i instytucjonalne oraz wybrane dziedziny współpracy

 • Kod: SCHSWZ 145
 • Stan: 20
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Sp. z o.o.
 • Cena: 49,35 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Starzyk-Sulejewska Joanna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 463
 • ISBN Kod: 9788373837317
 • ISBN: 978-83-7383-731-7
 • oprawa: Miękka

Książka jest pierwszą polską monografią ukazującą w kompleksowy sposób stosunki między Unią Europejską oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych. Podejmuje niezwykle interesującą i skomplikowaną problematykę stosunków w obrębie międzyrządowych organizacji międzynarodowych.
Przedstawiono w niej takie zagadnienia, jak: charakter stosunków między UE i ONZ  z uwzględnieniem ewolucji statusu WE/UE w relacjach z ONZ; reprezentacja WE/UE w ONZ oraz koordynacja współpracy UE z ONZ w okresie poprzedzającym wprowadzenie w życie traktatu lizbońskiego; zmiany w zakresie reprezentacji i koordynacji interesów UE na forum ONZ po wejściu w życie traktatu lizbońskiego; aktywność UE na forum Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ; współpraca UE i ONZ w dziedzinie bezpieczeństwa oraz w działaniu na rzecz rozwoju. 
Książka będzie ważną lekturą dla studentów stosunków międzynarodowych, europeistyki, politologii, dziennikarstwa, prawa oraz zarządzania. Zainteresuje  badaczy stosunków międzynarodowych, dziennikarzy i pracowników administracji publicznej. 

Joanna Starzyk-Sulejewska – doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005–2008 zastępca Dyrektora ISM ds. dydaktycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM). 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na problematyce integracji europejskiej, funkcjonowaniu oraz stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej, a także na zagadnieniach dotyczących działania  współczesnych organizacji międzyrządowych. 

Opublikowała monografie: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001 (wydanie drugie uzupełnione, Warszawa 2003); Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska (współautor D. Popławski), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, a także wiele artykułów z zakresu stosunków międzynarodowych.

Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych | M. Szkarłat. | Lublin, 2011. | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; INŻYNIERIA GENETYCZNA
M. Szkarłat. Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych
52,50 zł
Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej | J. Kaliński. | Białystok, 2014. | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; HISTORIA
J. Kaliński. Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej
29,00 zł
Zarys historii wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich od czasów najdawniejszych do współczesności (X-XXI w.) | S. Jastrzębski. | Katowice, 2011. | HISTORIA ; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
S. Jastrzębski. Zarys historii wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich od czasów najdawniejszych do współczesności (X-XXI w.)
29,00 zł
Wybór Chin : pokojowy rozwój i budowa harmonijnego świata | L. Jingzihn; P. Pin. | Toruń, 2013. | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
L. Jingzihn; P. Pin. Wybór Chin : pokojowy rozwój i budowa harmonijnego świata
37,00 zł
Współczesne stosunki polsko-rosyjskie : wybrane problemy | G. Cimek; 
M. Franz; K. Szydywar-Grabowska. | Toruń, 2012. | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
G. Cimek; M. Franz; K. Szydywar-Grabowska. Współczesne stosunki polsko-rosyjskie : wybrane problemy
37,00 zł
Wrogość w stosunkach politycznych : modelowa analiza funkcjonalna | J. Ziółkowski. | Warszawa, 2013. | POLITOLOGIA ; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
J. Ziółkowski. Wrogość w stosunkach politycznych : modelowa analiza funkcjonalna
35,70 zł
Wokół teorii stosunków międzynarodowych | W. Mich; J. Nowak (red.). | Lublin, 2012. | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W. Mich; J. Nowak (red.). Wokół teorii stosunków międzynarodowych
37,80 zł
Wina narodów : przebaczenie jako strategie prowadzenia polityki | 
K. Wigura. | Gdańsk-Warszawa, 2011. | SOCJOLOGIA ; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
K. Wigura. Wina narodów : przebaczenie jako strategie prowadzenia polityki
43,05 zł