Wydawnictwo

Nowości

Kryzysy i ich przezwyciężanie : problemy interwencji i pomocy psychologicznej | D. Kubacka-Jasiecka; K. Mudyń (red.). | Toruń, 2014. | PSYCHOLOGIA
cena: 39,20 zł
cena: 50,40 zł
cena: 39,20 zł
cena: 39,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 36,40 zł
cena: 36,00 zł

K. Szafraniec (red.). Socjologia w szkołach wyższych w Polsce : kształcenie socjologów i nauczanie socjologii po 1989 roku

 • Kod: UMK 016
 • Stan: 6
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 26,40 zł33,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Szafraniec Krystyna; Wincławski Włodzimierz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2003
 • ilość stron: 337
 • ISBN: 83-231-1562-1
 • oprawa: Miękka

Zainicjowane z końcem lat osiemdziesiątych głębokie przemiany ustrojowe w Polsce przyniosły m.in. znaczące przekształcenia w szkolnictwie wyższym, w tym w zakresie kształcenia socjologów oraz w nauczaniu socjologii na innych kierunkach studiów. Są to zarówno zmiany ilościowe - wzrosła niewspółmiernie liczba szkół kształcących socjologów oraz liczba kształcącej się młodzieży, jak i jakościowe - prawie we wszystkich szkołach zmienione zostały plany, programy i organizacja studiów. Centralne sterowanie organizacją i narzucanie jednolitych programów oraz planów studiów zastąpiono własnymi rozwiązaniami w poszczególnych uczelniach korzystających obecnie z dużej autonomii. Spowodowało to, iż nie są znane do końca zakres oraz treści dokonujących się zmian. Nie wiemy, jak w sytuacji własnych, arbitralnych rozwiązań szkół wyższych, przy tym w sytuacji szybkiego wzrostu liczby ośrodków, przedstawia się jakość tego kształcenia. Nie wiemy także, w jakim zakresie wprowadzono przedmioty socjologiczne do planów kształcenia na innych kierunkach studiów. Nie ulega wątpliwości, że - przy ogólnym wzroście, wręcz prawdziwej erupcji liczby kształcących się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych - socjologia, obok innych kierunków studiów o charakterze społecznym, cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Jest to bez wątpienia zjawisko społeczne, któremu warto poświęcić nieco uwagi.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Włodzimierz Wincławski, Studia socjologiczne w polskim szkolnictwie wyższym dawniej i dziś
Władysław Kwaśniewicz, Współczesne realia uniwersyteckiego kształcenia socjologów
Krystyna Szafraniec, Kształcenie socjologów w latach dziewięćdziesiątych : oferta dydaktyczna - kadra - studenci
Jolanta Kulpińska, Konferencja Instytutów Socjologii - w poszukiwaniu standardów
Marian Niezgoda, Proces akredytacji kierunku socjologia - i co dalej?
Krzysztof Frysztacki, Akredytacja studiów socjologicznych 1999-2000: doświadczenia i sugestie
Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Polska socjologia akademicka w świetle rankingów prasowych
Henryk Galus, Wartościowanie wiedzy socjologicznej w dydaktyce i w życiu publicznym
Krzysztof Wasielewski, Studia socjologiczne na tle sporów o współczesny model wyższej uczelni
Mada Zielińska, Elżbieta Papiór, Studia zaoczne - szansą czy zagrożeniem dla edukacji? Przykład zielonogórskiej socjologii
Halina Sekuła-Kwaśniewicz, Reforma edukacji a socjologiczne aspekty kształcenia nauczycieli
Adam Rosół, Socjologia w kształceniu nauczycieli pedagogów
Marek Latoszek, Zmiana społeczna i problemy tożsamości człowieka w programach nauczania socjologii w akademiach medycznych
Krystyna Leśniak-Moczuk, Rola socjologii w kształceniu ekonomistów w wyższych szkołach państwowych i niepaństwowych
Ewa Jurczyńska-McCluskey, Pożytki z upowszechniania socjologii jako kierunku poza dużymi ośrodkami akademickimi
Monika Kwiecińska-Zdrenka, Nauczanie socjologii w Europie Wschodniej z perspektywy socjologów zachodnich
Michał Głuszkowski, Nietradycyjne metody nauczania socjologii na Ukrainie

Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Żywe lalki : powrót seksizmu | N. Walter. | Czarna Owca, Warszawa, 2012. | SOCJOLOGIA; KULTURA
N. Walter. Żywe lalki : powrót seksizmu
34,90 zł
Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc| 
U. Bartnikowska. A. Żyta.| Toruń, 2007.| SOCJOLOGIA
U. Bartnikowska. A. Żyta. Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc
24,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi | J. Niedbalski. |Łódź, 2013. | SOCJOLOGIA ; PEDAGOGIKA SPECJALNA
J. Niedbalski. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi
39,90 zł
Zwycięzca po przejściach | Z. Krasnodębski. | Kraków, 2012. | Biblioteka Myśli Politycznej, 80 | SOCJOLOGIA; POLITYKA
Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach
37,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć kulturę popularną | I J. Fiske. | Kraków, 2010. | SOCJOLOGIA KULTURY
I J. Fiske. Zrozumieć kulturę popularną
28,80 zł
36,00 zł