Wydawnictwo

Nowości

Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych : studium województwa śląskiego | A. Turska-Kawa. | Toruń, 2013. | POLITOLOGIA; PSYCHOLOGIA
cena: 39,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 36,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 36,40 zł
cena: 39,20 zł
cena: 39,20 zł
cena: 50,40 zł

M. Janik. Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania

 • Kod: WPŚ 118
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
 • Cena: 17,60 zł22,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Janik Marek
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Gliwice
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 148
 • ISBN: 83-7335-208-2
 • oprawa: Miękka

Problemy poruszane w niniejszej pracy są przedmiotem zainteresowania teoretyków architektury od około pięćdziesięciu lat 70. Niniejsza praca stanowi próbę dokonania syntezy istotnych, związanych z kształtowaniem miejsc zamieszkania, zagadnień w kontekście kulturowym. Temat rozważań jest zawężony do urbanistyki osad mieszkalnych, gdzie badaniu będą poddane - traktowane jako decydujące ich związki z kulturą i naturalnymi predyspozycjami człowieka. Poszukiwania wiodą zatem w dziedziny wiedzy o człowieku, kulturze, zbiorowiskach ludzkich, ale istotne tropy pojawiają się także w refleksji filozoficznej zdającej sprawę z wzajemnych relacji natury i kultury.

Przywołanie różnych badań i koncepcji, zebranie i skonfrontowanie ze sobą wiedzy z różnych dyscyplin nauki, nie tylko tych mających aspiracje do "twardości" metodologicznej, i spojrzenie na ten zbiór pod kątem zainteresowań teorii urbanistyki stanowi pierwszą część pracy. Drugi rozdział jest poświęcony wypróbowaniu trafności modelu "człowiek-kultura-przestrzeń" w materii głównych historycznych nurtów urbanistyki. W rozdziale 3 omawiany jest problem zmian kulturowych i związanych z nimi zmian w projektowaniu miejsc zamieszkania, jakie zaszły w Europie po Rewolucji Francuskiej. W dalszej części tego rozdziału zostały poddane badaniom najnowsze tendencje w projektowaniu urbanistycznym.


Spis treści, Contents:
Wprowadzenie  lntroduction
Zakres merytoryczny - Main objectives of the work
Poszukiwanie podstaw - Search for rudimentary design principles
Urbanistyka jako materializacja ideowego obrazu świata - Urban design as the reflection of conceptual image of the world
Narodziny współczesności - Birth of contemporary era
Zakończenie - Conclusion
Literatura - Literature
Streszczenie  Abstract

Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Żywe lalki : powrót seksizmu | N. Walter. | Czarna Owca, Warszawa, 2012. | SOCJOLOGIA; KULTURA
N. Walter. Żywe lalki : powrót seksizmu
34,90 zł
Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc| 
U. Bartnikowska. A. Żyta.| Toruń, 2007.| SOCJOLOGIA
U. Bartnikowska. A. Żyta. Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc
24,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi | J. Niedbalski. |Łódź, 2013. | SOCJOLOGIA ; PEDAGOGIKA SPECJALNA
J. Niedbalski. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi
39,90 zł
Zwycięzca po przejściach | Z. Krasnodębski. | Kraków, 2012. | Biblioteka Myśli Politycznej, 80 | SOCJOLOGIA; POLITYKA
Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach
37,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć kulturę popularną | I J. Fiske. | Kraków, 2010. | SOCJOLOGIA KULTURY
I J. Fiske. Zrozumieć kulturę popularną
28,80 zł
36,00 zł