Wydawnictwo

Nowości

Polskie prawo pracy | A.M. Świątkowski. | Wyd.4 | Warszawa, 2014. | Publikacje akademickie | PRAWO
cena: 79,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 69,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 89,00 zł

D. Gil (red.). Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich

 • Kod: KLRW 741
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydawnictwo KUL
 • Cena: 29,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Gil Damian (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 363
 • ISBN Kod: 9788377028988
 • ISBN: 978-83-7702-898-8
 • oprawa: Miękka

SPIS TREŚCI

Rozdział I.
Terminowość czynności procesowych i ich skutki w postępowaniu karnym

Ireneusz Nowikowski - Uwagi o zawieszeniu i przerwie biegu terminów procesowych w postępowaniu karnym

Łukasz Jagiełłowicz - Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia

Kamila Majchrzak, Piotr Misztal - Instytucja zawieszenia biegu terminu dla strony na czas rozpoznania wniosku o ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu na tle zmian procedury karnej i jej znaczenie dla skutecznego dokonania czynności procesowej

Hanna Paluszkiewicz - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a kwestie intertemporalne w polskim procesie karnym. Reguła skuteczności czynności procesowych


Rozdział II.
Problemy skuteczności i efektywności czynności procesowych w postępowaniu karnym

Cezary Kulesza - Skutki nieefektywnej reprezentacji procesowej oskarżonego w postępowaniu karnym - standard europejski i prawo polskie

Krzysztof Woźniewski, Wioletta Niemiec - Skuteczność czynności procesowych oraz rodzaje skutków procesowych - wprowadzenie do problematyki

Jacek Izydorczyk - Skutki prawne wniesienia apelacji karnej w zakresie reguł ne peius

Szymon Pawelec - Prawo oskarżonego do milczenia w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wybrane zagadnienia

Dariusz Kużelewski - Nowoczesne technologie informatyczne w procesie karnym i ich wpływ na czynności procesowe - wybrane zagadnienia

Jakub Kosowski - Przesłuchanie na odległość w polskim procesie karnym

Anna Grochowska, Łukasz Wiśniewski - Przeszukanie pomieszczenia w polskiej procedurze karnej a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Łukasz Łukowski - Nowelizacja przepisów o przesłuchaniu świadka w trybie określonym w art. 185a-185c k.p.k.

Katarzyna Kochel - Czynności procesowe dotyczące biegłego i jego opinii w polskiej i niemieckiej procedurze karnej

Katarzyna Dryka - Skutki orzekania pod nieobecność stron w postępowaniu nakazowym - w świetle wybranych standardów procesowych

Łukasz Malinowski - Jawność posiedzeń sądowych po 1 lipca 2015 r. (art. 95a k.p.k.) w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Damian Gil - Sprzeciw od wyroku zaocznego - zagadnienia wybrane


Rozdział III.
Skutki czynności procesowych w postępowaniu cywilnym

Anna Franusz - Czynności procesowe dokonywane per facta concludentia

Anna Kościółek - Skuteczność wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w sądowym postępowaniu cywilnym

Dominika Zybała - Skutki procesowe wyroków sądów odwoławczych w sprawach cywilnych w Anglii i Walii

Kamil Wiciński - Elektroniczne czynności procesowe i ich wpływ na efektywność postępowania cywilnego

Jakub Pawłowski - Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Standardy i skutki

Kamila Czekaj - Skutki zabezpieczenia dowodów w angielskiej i polskiej procedurze cywilnej

Marcin Kostwiński - Skutki czynności procesowych a instytucja ferii sądowych w ujęciu historycznoporównawczym oraz prawnoporównawczym na przykładzie prawa austriackiego, niemieckiego i szwajcarskiego

Aneta Makowiec - Wprowadzenie europejskiego poświadczenia spadkowego a polskie regulacje związane ze stwierdzeniem nabycia spadku


Rozdział IV.
Czynności procesowe w wybranych obszarach prawa publicznego

Anna Wiktorowicz - Odwołanie i zażalenie w polskiej procedurze administracyjnej na tle prawa europejskiego

Agnieszka Sznajder - Wznowienie postępowania administracyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej z powodu niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem wspólnotowym - europejskie standardy

Krzysztof Puzio - Standardy europejskie wynikające z prawa do dobrej administracji na gruncie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł