Wydawnictwo

Nowości

Koncepcja edukacji fizycznej : Zdrowie-Sport-Rekreacja : Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : Poradnik metodyczny | U. Kierczak. | Wyd. II | Kraków, 2012. | WYCHOWANIE FIZYCZNE
cena: 29,90 zł
cena: 24,90 zł

J. Migasiewicz; J. Stodółka (red.). Skok o tyczce : ewolucja techniki, metodyka nauczania, ćwiczenia specjalne

 • Kod: AWFWD 018
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Akademia Wychowania Fizycznego Wydawnictwo
 • Cena: 15,97 zł20,48 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Migasiewicz Juliusz; Stodółka Jacek (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Wrocław
 • Rok: 2005
 • ilość stron: 83
 • ISBN: 83-89156-39-3
 • oprawa: Miękka

Zadaniem niniejszego opracowania dla studentów AWF jest
Przedstawienie różnic w technice skoku o tyczce sztywnej i elastycznej
Przedstawienie mechanicznych właściwości tyczki elastycznej
Zobrazowanie różnic między sztywną a elastyczną tyczką na podstawie prostego bilansu energetycznego
Ukazanie czynników które wpłynęły na rozwój wyników w skoku o tyczce
Zaproponowanie szerokiego wachlarza ćwiczeń specjalnych.

Skok o tyczce jest konkurencją lekkoatletyczną, w obrębie której w ostatnich latach bardzo wyraźnie wzrósł poziom wyników sportowych. Wprowadzenie do powszechnego użytku tyczek z włókna szklanego przyczyniło się do osiągnięcia o ponad metr lepszych rezultatów niż na tyczkach metalowych, a przede wszyst¬kim do zmian w technice skoku. Zmiany te związane są przede wszystkim z wyko¬rzystaniem parametrów mechaniki ruchu zgiętej w łuk tyczki oraz z doskonale¬niem metod treningowych. Od pierwszego zastosowania tyczki elastycznej w 1937 roku przez Japończyka Sueo Ohoe, który skakał posługując się cienką tyczką bam¬busową, do pełnego wykorzystania mechanicznych właściwości tyczki elastycznej (lata sześćdziesiąte) upłynęło ponad 20 lat, w czasie których starano się pokonywać trudności natury technologicznej przy konstruowaniu nowych tyczek z najnow¬szych włókien sztucznych oraz doskonalić technikę skoku o tyczce (Rutz 1977).
Gwałtowny wzrost poziomu wyników sportowych zaobserwowano w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wiązało się to ze zrozumieniem specyficznej właś¬ciwości elastycznej tyczki do akumulowania energii i oddawania jej w określo¬nych fazach skoku oraz ze zdobyciem umiejętności właściwego wykorzystania tych cech przez skoczka.
Wzrost poziomu wyników sportowych trwa nadal i trudno powiedzieć, czy wszystkie możliwości tyczki elastycznej już wykorzystano.


SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie (Zdzisław Paliga, Jacek Stodółka)
2. Rys historyczny (Zdzisław Paliga, Jacek Stodółka)
3. Rozwj techniki skoku o tyczce
(Dariusz Cwiąkała, Juliusz Migasiewicz, Jacek Stodółka)
3.1. Ewolucja tyczki sztywnej
3.2. Ewolucja tyczki elastycznej
3.3. Technika skoku o tyczce

Zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna studentów : studium badawcze | T. Lisicki (red.). | Zielona Góra, 2012. | WYCHOWANIE FIZYCZNE
T. Lisicki (red.). Zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna studentów : studium badawcze
31,00 zł
Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie | M. Cieślicka; M. Napierała;
D. Sitkowski. | Bydgoszcz, 2013. |WYCHOWANIE FIZYCZNE ; PŁYWANIE; PEDAGOGIKA
M. Cieślicka; M. Napierała; D. Sitkowski. Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie
30,98 zł
Zabawy i gry ruchowe dla każdego | M. Napierała. | Bydgoszcz, 2012. | WYCHOWANIE FIZYCZNE
M. Napierała. Zabawy i gry ruchowe dla każdego
33,08 zł
Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich | P. Winczewski. | Kielce, 2013. | WYCHOWANIE FIZYCZNE; PEDAGOGIKASPECJALNA
P. Winczewski. Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich
24,90 zł
Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole, 1. | B. Wolny. | Lublin, 2006. | PEDAGOGIKA ; SPORT ; WYCHOWANIE FIZYCZNE
B. Wolny. Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole, 1.
18,11 zł
24,15 zł
Wybrane zagadnienia z fizjologii treningu sportowego | Z. Adach. | Poznań, 2013. | Podręczniki, nr 65 | SPORT; WYCHOWANIE FIZYCZNE
Z. Adach. Wybrane zagadnienia z fizjologii treningu sportowego
44,00 zł
Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów | E. Madejski; J. Węglarz. | Kraków, 2013. | PEDAGOGIKA ; WYCHOWANIE FIZYCZNE
E. Madejski; J. Węglarz. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów
35,00 zł
Wybrane czynniki determinujące mistrzostwo w zespołowych grach sportowych na przykłądzie hokeja na trawie | J.M. Konarski. | Poznań, 2013. | Monografie, nr 421 | SPORT; WYCHOWANIE FIZYCZNE
J.M. Konarski. Wybrane czynniki determinujące mistrzostwo w zespołowych grach sportowych na przykłądzie hokeja na trawie
57,00 zł