Wydawnictwo

Nowości

Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju |A. Karwińska; A. Brzosko-Sermak. | Kraków, 2014. | GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; URBANISTYKA
cena: 33,60 zł
cena: 37,80 zł
cena: 25,00 zł
cena: 15,00 zł

A. Pancewicz. Rzeka w krajobrazie miasta

 • Kod: WPŚ 060
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
 • Cena: 26,21 zł33,60 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Pancewicz Alina
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Gliwice
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 196
 • ISBN: 83-7335-237-6
 • oprawa: Miękka

Przedmiotem rozważań autorki są miejskie tereny nadrzeczne badane w kontekście problematyki zagospodarowania przestrzennego miasta oraz uwarunkowań związanych z procesem transformacji urbanistycznej tych obszarów. Poruszone wątki zagospodarowania przestrzennego, ważne dla krajobrazu miasta, wynikające z położenia w rozmaitych układach nadrzecznych, rozpatrywane są z jednej strony pod kątem rozwoju historycznego miasta, z drugiej zaś dotyczą czasów nam współczesnych. W całości składają się one na specyficzny krajobraz kreujący tożsamość miast położonych nad rzeką.

 

SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE 5

STAN BADAŃ 5
OKREŚLENIE POJĘĆ 7

1. RZEKA W HISTORII OSADNICTWA 12

1.1. ASPEKT GOSPODARCZO-POLITYCZNY 13
Handel i komunikacja 18
Produkcja! energia 23
1.2. ASPEKT KULTUROTWÓRCZY 26
Legendy i opowieści 26
Obyczaje i wierzenia ludowe 30
Miejsce kultu - fenomen świętości 33
Symboliczne znaczenie rzeki 39

2. RZEKA W PLANIE MIASTA 43

2.1. LOKALIZACJA MIAST HISTORYCZNYCH 43
Plany miast nadrzecznych 45
Klasyfikacja topograficzna miast nadrzecznych 55
2.2. EWOLUCJA PRZESTRZENNA MIAST NADRZECZNYCH 56
Charakterystyka rozwoju przestrzennego miasta względem brzegów rzeki 61
2.3. RZEKA A MIASTO - RELACJE POWIĄZAŃ 72

3. STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA MIAST NADRZECZNYCH 77

3.1. STRUKTURA FIZJONOMICZNA MIAST HISTORYCZNYCH 78
3.2. STRUKTURA FUNKCJONALNA I SPOŁECZNA 89
3.3. RZEKA JAKO CZYNNIK INTEGRUJĄCY LUB DEZINTEGRUJĄCY PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ 98
Bulwary nadrzeczne 103
Mosty 119

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW NADRZECZNYCH W KRAJOBRAZIE MIASTA - WYBRANE ZAGADNIENIA 132

4.1. RZEKA W KOMPOZYCJI MIASTA 134
4.2. REGULACJA RZEKI W MIEŚCIE 141
4.3. RZEKA W ASPEKCIE REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 153

PODSUMOWANIE 177
LITERATURA 186

Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zarządzanie przestrzenią miasta | M.J. Nowak; T. Skotarczak (red.). | 
Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE ; URBANISTYKA
M.J. Nowak; T. Skotarczak (red.). Zarządzanie przestrzenią miasta
51,00 zł
Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji | J. Danilewicz. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; URBANIZACJA
J. Danilewicz. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji
50,40 zł
Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin | H. Borucińska-Bieńkowska. | Zielona Góra, 2013. |URBANISTYKA ; ADMINISTRACJA; EKONOMIA
H. Borucińska-Bieńkowska. Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin
23,00 zł
Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną | W. Czarnecki (red.). | Białystok, 2011. | ARCHITEKTURA; URBANISTYKA
W. Czarnecki (red.). Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną
67,50 zł
Wodne dylematy urbanizacji | P. Kowalczyk. | Poznań, 2011. | URBANISTYKA; HYDROLOGIA
P. Kowalczyk. Wodne dylematy urbanizacji
84,00 zł
Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie.| J. Dzieciuchowicz.| Łódź, 2012.| GEOGRAFIA; EKONOMIA
J. Dzieciuchowicz. Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie.
27,30 zł
Studia Miejskie 4 : procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku| J. Słodczyk; M. Śmigielska (red.).| Opole, 2011.| URBANISTYKA; HISTORIA
J. Słodczyk; M. Śmigielska (red.). Studia Miejskie 4 : procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku
29,40 zł