Wydawnictwo

Nowości

Zapomniani bohaterowie : Marynarka Wojenna RP w czasie wojny o wyzwolenie Kuwejtu | K. Kubiak; P. Mickiewicz | Warszawa, 2010 | O wojnach i konfliktach | NAUKI POLITYCZNE
cena: 26,00 zł
cena: 30,00 zł
cena: 33,60 zł
cena: 52,00 zł
cena: 46,00 zł

E. Zieliński; J. Zieliński. Rządy w państwach Europy 3

  • Kod: ASPRA 022
  • Stan: 1
  • Dostępność: Mało
  • Wydawnictwo: Aspra-JR F.H.U.
  • Cena: 33,60 zł42,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Zieliński Eugeniusz; Zieliński Jacek
Ilość stron: 362
ISBN: 83-89964-99-6
ISBN kod: 9788389964991
Miejsce: Warszawa
Oprawa: twarda
Rok: 2006
Wyd. I
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi kontynuację rozprawy pod tytułem Rządy w państwach Europy. Zamieszczone w niej opracowania prezentują rządy kolejnych państw europejskich. Rozważania skupiają się na rządzie jako doniosłej instytucji ustrojowej, powołanej do sprawowania władzy publicznej w skali całego kraju. Na nim spoczywa odpowiedzialność określania polityki państwa i zapewnienie jej realizacji. Rząd wypracowuje rozwiązania ustrojowe oraz prawne w dziedzinie spraw publicznych, określa też środki prawne i finansowe, umożliwiające funkcjonowanie organów państwowych. Działania rządu zmierzają do stanowienia sprawnej organizacji władzy publicznej, wyposażonej w dostateczny zakres uprawnień, zdolnej do spełniania usług publicznych w różnych dziedzinach życia społecznego. Przedmiotem niniejszej pracy jest opis i analiza problematyki rządu w sześciu wymiarach: 1. Rozwoju instytucji rządu i premiera, 2. Pozycji ustrojowej rządu i premiera, 3. Składu i powoływania rządu oraz organizacji i działania rządu, 4. Zadań i uprawnień rządu i premiera, 5. Odpowiedzialności członków rządu, 6. Relacji rząd a partie polityczne.
Zapomniani bohaterowie : Marynarka Wojenna RP w czasie wojny o wyzwolenie Kuwejtu | K. Kubiak; P. Mickiewicz | Warszawa, 2010 | O wojnach i konfliktach | NAUKI POLITYCZNE
K. Kubiak; P. Mickiewicz Zapomniani bohaterowie : Marynarka Wojenna RP w czasie wojny o wyzwolenie Kuwejtu
26,00 zł
Terroryzm w medialnym obrazie świata | K. Liedel; S. Mocek (red.). | Warszawa, 2010. | NAUKI POLITYCZNE ; MEDIA
K. Liedel; S. Mocek (red.). Terroryzm w medialnym obrazie świata
30,00 zł
Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku | K. Przybysz (red.).  | Warszawa, 2010. |NAUKI POLITYCZNA  ;  HISTORIA
K. Przybysz (red.). Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku
46,00 zł
Julian Ursyn Niemcewicz : Mowy Sejmowe 1788-1792 | A. Czaja (oprac.) | warszawa, 2011 | HISTORIA ; NAUKI POLITYCZNE
A. Czaja (oprac.) Julian Ursyn Niemcewicz : Mowy Sejmowe 1788-1792
52,00 zł
65,00 zł
Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku | K. Kubiak. | Warszawa, 2012. | NAUKI POLITYCZNE
K. Kubiak. Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku
43,00 zł