Wydawnictwo

Nowości

Grunwald w świadomości społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX i XX wieku | R. Knyspel-Kopeć. | Toruń, 2014. | HISTORIOGRAFIA
cena: 29,40 zł
cena: 43,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 34,90 zł
cena: 32,00 zł
cena: 59,90 zł
cena: 64,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 49,90 zł

M. Keen. Rycerstwo

 • Kod: DIC 531
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY
 • Cena: 60,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Keen Maurice H.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 423
 • ISBN Kod: 9788306033595
 • ISBN: 978-83-06-03359-5
 • oprawa: Twarda

Książka opisuje świeckie początki rycerstwa, relację między rycerstwem a Kościołem, wiele uwagi poświęca też ideom krucjatowym. Autor książki z uwagą śledzi procesy formowania się specyficznych rycerskich zwyczajów, takich jak np. ceremonia pasowania na rycerza czy geneza turnieju rycerskiego. W swym dziele, autor opisuje również mitologię historyczną rycerstwa, heraldykę i heroldów, przedstawia czytelnikowi koncepcję szlachectwa i rycerskiego honoru. Część swojej pracy poświęcił herbom, świeckim zakonom rycerskim, wielkim widowiskom i największym bitwom stoczonym przez średniowieczne rycerstwo.
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł