Wydawnictwo

Nowości

Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
cena: 34,90 zł
cena: 34,65 zł
cena: 39,90 zł
cena: 24,15 zł
cena: 39,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 31,50 zł
cena: 42,00 zł

T. Majewski. Rozwój zwodowy kadr dowódczych w siłąch zbrojnych

 • Kod: PTM 004
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo PTM
 • Cena: 44,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Majewski Tomasz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 200
 • ISBN: 978-83-61494-09-1
 • oprawa: Miękka

Rozwój zawodowy kadr kierowniczych powinien być przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno organizacji, jak i tych, których dotyczy - kierowników. To bowiem kadra kierownicza, dostarczając organizacji swoją pracę, zdolności, pomysłowość i energię, decyduje o sprawnej realizacji zadań oraz dynamice rozwoju organizacji. Rozwój zawodowy dotyczy doskonalenia kompetencji oraz ich wykorzystania w czasie wykonywania nakazanych zadań. Złożoność tych procesów generuje szereg problemów wynikająych z potrzeby sprawnego doskonalenia oraz przemyślanego rozwoju karier kierowniczych - uwarunkowanego zarówno potrzebami organizacji, jak i oczekiwaniami kierowników. Niektóre z nich stały się przedmiotem rozważań autora niniejszej publikacji w odniesieniu do rozwoju kadr dowódczych Sił Zbrojnych RP.
W monografii autor przedstawia istotę pracy dowódczej, omawia podstawy teoretyczne rozwoju zawodowego, a następnie charakteryzuje założenia rozwoju zawodowego kadr dowódczych oraz rozwiązania praktyczne stosowane w tym zakresie w siłach zbrojnych. Skupia się przy tym na uwarunkowaniach procesu doskonalenia i procesu zarządzania karierami kadry dowódczej oraz wyjaśnieniu roli przełożonego w rozwoju zawodowym. Podkreśla potrzebę kształtowania zachowań przywódczych, wyjaśnia rolę aspiracji dowódczych oraz satysfakcji w sprawnym rozwoju zawodowym.
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł