Wydawnictwo

Nowości

Rozwój lokalnego rynku ubezpieczeń na życie : w świetle czynników społeczno-ekonomicznych | J. Przyłuska. | Lublin, 2013. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 23,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 63,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 19,43 zł

M.T. Wilczek. Rozwój standardu mieszkaniowego w Polsce na tle innych krajów europejskich

 • Kod: AEKT 272
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 26,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Wilczek Michal T.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 238
 • ISBN: 978-83-7246-598-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Wilczek Michal T.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 238
 • ISBN: 978-83-7246-598-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Wilczek Michal T.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 238
 • ISBN: 978-83-7246-598-6
 • oprawa: Miękka

Celem pracy jest dokonanie szczegółowej charakterystyki problematyki standardu mieszkaniowego oraz przeprowadzenie pogłębionej analizy standardu mieszkaniowego w Polsce na tle krajów europejskich.
W rozdziale pierwszym przedstawiono definicję mieszkania.
W rozdziale drugim dokonano analizy pojęcia „standard mieszkaniowy”. Przedstawiono jakościowe i ilościowe elementy oceny standardu mieszkaniowego.
Rozdział trzeci poświęcono miarom standardu mieszkaniowego.
W czwartym rozdziale przedstawiono czynniki zmiany standardu mieszkaniowego, a szczególny nacisk położono na omówienie procesów zużycia zasobów mieszkaniowych.
W rozdziale piątym dokonano prezentacji norm, przepisów i wytycznych które wpływały lub też wpływają na nowobudowane mieszkania w Polsce.
Kolejny rozdział poświęcono normom, przepisom i wytycznym kształtującym standard nowobudowanych mieszkań w wybranych państwach europejskich.
Ocenę standardu mieszkaniowego w Polsce zawiera rozdział siódmy.
W rozdziale ósmym polski standard mieszkaniowy odniesiono do standardów w wybranych państwach europejskich.
W ostatnim rozdziale dokonano przeglądu możliwości kształtowania standardu mieszkaniowego w Polsce w najbliższej i dalszej perspektywie.
 
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł