Wydawnictwo

Nowości

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? : kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej | H. Tendera-Właszczuk (red.). | DIFIN, Warszawa, 2014.| UE
cena: 63,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 23,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 55,00 zł

J. Przyłuska. Rozwój lokalnego rynku ubezpieczeń na życie : w świetle czynników społeczno-ekonomicznych

 • Kod: KLRW 729
 • Stan: 4
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydawnictwo KUL
 • Cena: 23,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Przyłuska Judyta
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 195
 • ISBN Kod: 9788377027752
 • ISBN: 978-83-7702-775-2
 • oprawa: Miękka

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
1. Istota, definicje i cel ubezpieczenia
2. Klasyfikacja ubezpieczeń według określonych kryteriów
3. Podstawowe produkty ubezpieczeń na życie
4. Warunki umowy ubezpieczenia na życie

Rozdział II
POLSKI RYNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
1. Historyczne formy ubezpieczeń życiowych
2. Ubezpieczenia na życie w P olsce do 1991 roku
3. Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń w latach 1991-2000
4. Okres stagnacji na rynku ubezpieczeń na życie po 2000 roku

Rozdział III
PRZEDMIOT I METODY BADAŃ
1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Opis metod i narzędzi badawczych
4. Charakterystyka badanego środowiska i specyfika respondentów
5. Charakterystyka wybranych ubezpieczycieli

Rozdział IV
PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ
1. Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych
2. Prezentacja narzędzi wspomagających sprzedaż ubezpieczeń
3. Analiza wniosków o ubezpieczenie
4. Analiza czynników społecznych i ekonomicznych badań ankietowych

Rozdział V
DYSKUSJA I WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z BADAŃ
1. Ocena czynników społecznych i ekonomicznych wynikających z badań
2. Wpływ świadomości ubezpieczeniowej na skłonność do zakupu polisy
3. Strategie ubezpieczycieli na kolejne lata

Zakończenie

Bibliografia
Załączniki
Spis rysunków, tabel i wykresów

Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł