Wydawnictwo

Nowości

Modelowanie deformacji powierzchni terenu wskutek podziemnej eksploatacji górniczej w aspekcie budownictwa na terenach górniczych |W. Paleczek | Częstochowa, 2013.| Monografie, nr 252 | BUDOWNICTWO
cena: 44,63 zł
cena: 89,00 zł
cena: 9,35 zł
cena: 28,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 49,35 zł
cena: 26,25 zł
cena: 29,00 zł

J. Ślusarek. Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych

 • Kod: WPŚ 300
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
 • Cena: 9,35 zł11,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Ślusarek Jan
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Gliwice
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 91
 • ISBN: 978-83-7335-740-2
 • oprawa: Miękka

Podręcznik stanowi próbę syntezy zagadnień materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z realizacją balkonów, tarasów i dachów zielonych. W podręczniku sformułowano ogólne wymagania stawiane balkonom, a także przedstawiono autorską koncepcję, która ułatwia, jak się wydaje, zaprezentowanie współczesnych rozwiązań materiałowych tych konstrukcji. Zamieszczono również wiele rysunków i fotografii. Publikacja może być przydatna inżynierom budowlanym, architektom, a także pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz studentom Wydziałów Budownictwa i Architektury.


SPIS TREŚCI:

PRZEDMOWA 5

ROZDZIAŁ I. BALKONY I LOGGIE 7

1. Wprowadzenie 7

2. Ogólna charakterystyka balkonów i loggii 10
2.1. Warunki pracy 10
2.2. Wymagania ogólne 10
2.3. Koncepcja struktury 11

3. Przegląd współczesnych rozwiązań balkonów i loggii 12
3.1. Ustroje prętowe 13
3.1.1. Drewniane ustroje prętowe 13
3.1.2. Stalowe ustroje prętowe 16
3.2. Ustroje płytowe 18
3.2.1. Płyty oparte na dwóch (trzech) krawędziach 18
3.2.2. Płyty wspornikowe 20
3.3. Galerie z płytą betonową 22
3.4. Ustroje płytowo - słupowe 25
3.5. Ustroje płytowo - cięgnowe 32
3.6. Porte - fenetre 33
3.7. Balkony dobudowane 36

4. Charakterystyka wybranych elementów konstrukcji balkonów i loggii 38

5. Elementy ochrony balkonów i loggii 43

6. Podsumowanie 47


ROZDZIAŁ II. TARASY I DACHY ZIELONE 49

1. Wprowadzenie 49

2. Ogólna charakterystyka tarasów i dachów zielonych 51
2.1. Wymagania ogólne 51
2.2. Przykłady zrealizowanych rozwiązań strukturalnych 53
2.2.1. Tarasy 53
2.2.2. Dachy zielone 55
2.3. Wizualizacje rozwiązań projektowych 58

3. Kształtowanie struktury tarasów 65
3.1. Tarasy na gruncie 65
3.2. Tarasy nad pomieszczeniami 66
3.2.1. Układ warstw 66
3.2.2. Wymagania ogólne 68
3.2.3. Wykonanie dylatacji 69
3.2.4. Materiały ochronne 70

4. Kształtowanie struktury dachów zielonych 71
4.1. Zalety dachu zielonego 71
4.2. Istota struktury dachu zielonego 71
4.3. Warstwa wodochronna 74
4.4. Termoizolacja 75
4.5. Warstwa separacyjna 76
4.6. Warstwa drenażowa 76
4.7. Warstwa filtrująca 77
4.8. Warstwa wegetacyjna 77
4.9. Nachylenie dachu 77
4.10. System nawadniania i odwodnienia 78
4.11. Rodzaje zazielenienia 82
4.11.1. Zazielenienie ekstensywne 83
4.11.2. Zazielenienie intensywne niskie 83
4.11.3. Zazielenienie intensywne wysokie 84
4.12. Materiały ochronne 85

5. Podsumowanie 86

LITERATURA 87
Zwiększenie efektywności procesów budowlanych i przemysłowych |J. Rajczyk (red.). | Częstochowa, 2012. | Monografie, nr 242 | BUDOWNICTWO
J. Rajczyk (red.). Zwiększenie efektywności procesów budowlanych i przemysłowych
42,00 zł
Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieuchomościach : rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie | M. Bac.| Toruń, 2009. | PRAWO ; UBEZPIECZENIA
M. Bac. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieuchomościach : rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie
38,00 zł
Zagrożenia mykologiczne w budownictwie | M. Rajczyk. | Częstochowa, 2009. | BUDOWNICTWO | BIOLOGIA
M. Rajczyk. Zagrożenia mykologiczne w budownictwie
30,00 zł
Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz o modelowania deformacji terenów górniczych | Paleczek W. | Częstochowa 2011 | Politechnika Częstochowska | GÓRNICTWO
Paleczek W. Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz o modelowania deformacji terenów górniczych
9,00 zł
12,00 zł
Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa | T. Maszkiewicz. | Zielona Góra, 2009. | ARCHITEKTURA ; BUDOWNICTWO
T. Maszkiewicz. Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa
19,95 zł
Technologia formowania konstrukcji betonowych | J. Rajczyk. | Częstochowa, 2009. | BUDOWNICTWO
J. Rajczyk. Technologia formowania konstrukcji betonowych
26,00 zł
System aerodynbud i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej | A. Flaga , T. Lipecki | Lublin, 2011 | AERODYNAMIKA BUDOWLI
A. Flaga , T. Lipecki System aerodynbud i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej
57,00 zł
Stropy z drobnowymiarowych elementów | Ł. Drobiec; Z. Pająk. |
Wyd. IV. | Gliwice, 2013. | BUDOWNICTWO
Ł. Drobiec; Z. Pająk. Stropy z drobnowymiarowych elementów
23,10 zł