Wydawnictwo

Nowości

Modele matematyczne w hydrogeologii | A. Krawiec; I. Jamorska (red.). | Toruń, 2014. | HYDROGEOLOGIA
cena: 30,00 zł

U. Kołodziejczyk; A. Kraiński. Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy ekologicznej

 • Kod: UZG 188
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski
 • Cena: 21,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kołodziejczyk Urszula; Kraiński Andrzej
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 168
 • ISBN: 978-83-7481-180-4
 • oprawa: Miękka

Prezentowany podręcznik, oprócz podstawowych wiadomości z dziedziny mineralogii i petrografii, zawiera informacje dotyczące m.in.: występowania mine­rałów i skał w Polsce, w tym również na Środkowym Nadodrzu oraz gospodarcze­go znaczenia poszczególnych złóż. Zamieszczono w nim również szereg nowych ilustracji, w tym także fotografii minerałów i skał znajdujących się w ciągle posze­rzanych zbiorach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzięki uprzejmości wydawnic­twa, jakim jest Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, możliwe było zamieszczenie tych zdjęć w kolorze. Dokonano również licznych zmian merytorycznych, np. rozdział podręczni­ka dotyczący metod rozpoznawania budowy geologicznej podłoża poszerzono o zasady sporządzania szczegółowych map geologicznych Polski oraz intersekcji budowy geologicznej w osadach czwartorzędowych. Autorzy mają nadzieję, że nowa wersja podręcznika będzie jeszcze bardziej pomocna studentom, a także wszystkim pasjonatom wiedzy geologicznej, w samo­dzielnym rozpoznawaniu okazów minerałów i skał oraz w interpretacji budowy geologicznej.
[Ze Wstępu]
Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830 | P. Daszkiewicz; R. Tarkowski. | Kraków, 2012. | GEOLOGIA; HISTORIA: NAUKA; PRZYRODA
P. Daszkiewicz; R. Tarkowski. Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830
26,00 zł
Urabianie skał strugami statycznymi : podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych | K. Krauze. | Katowice, 2012. | GÓRNICTWO
K. Krauze. Urabianie skał strugami statycznymi : podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych
22,00 zł
Sedymentacja osadów fluwialnych w Dolinie Dolnej Odry : rozwijającej się pod wpływem długotrwałego wzrostu poziomu morza | T. Duda. | Szczecin, 2013. | GEOLOGIA
T. Duda. Sedymentacja osadów fluwialnych w Dolinie Dolnej Odry : rozwijającej się pod wpływem długotrwałego wzrostu poziomu morza
30,00 zł
Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia | 
P. Łukaszewski. | Warszawa, 2013. | GEOLOGIA; HYDROMECHANIKA
P. Łukaszewski. Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia
39,00 zł
Modele matematyczne w hydrogeologii | A. Krawiec; I. Jamorska (red.). | Toruń, 2014. | HYDROGEOLOGIA
A. Krawiec; I. Jamorska (red.). Modele matematyczne w hydrogeologii
30,00 zł
Hydrografia zbiorników antropogenicznych | U. Kołodziejczyk. | Zielona Góra, 2012. | HYDROGRAFIA; GEOLOGIA
U. Kołodziejczyk. Hydrografia zbiorników antropogenicznych
32,50 zł