Wydawnictwo

Nowości

Dziennik 1944-1949 : Niewielkie pomieszanie klepek | J. Tischner. | Kraków, 2014. | DZIENNIKI; HISTORIA
cena: 34,90 zł
cena: 43,00 zł
cena: 29,40 zł
cena: 49,90 zł
cena: 32,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 64,00 zł
cena: 59,90 zł
cena: 42,00 zł

M. Żuławnik; B. Światalska (red.). Różnymi drogami do niepodległości : studia z historii najnowszej

 • Kod: USW 187
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Cena: 40,01 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Żuławnik Małgorzata; Świtalska Barbara (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 262
 • ISBN Kod: 9788364181443
 • ISBN: 978-83-64181-44-3
 • oprawa: Twarda

Grzegorz Cwyl, Bitwa pod Iłżą w styczniu 1864 r
Marcin Wasilewski, Weterani dziewiętnastowiecznych powstań narodowych i pamięć o ich czynach w okresie II Rzeczpospolitej
Małgorzata Krupecka USJK, Działalność Urszuli (Julii) Ledóchowskiej na rzecz niepodległości Polski w latach 1914-1920 na terenie krajówskandynawskich
Barbara Świtalska, Polska wyłania się z chaosu, czyli dziwne przypadki Józefa Piłsudskiego więźnia magdeburskiego (1917-1918)
Grzegorz Michalak, Rosyjska polityka względem warszawskich parafii protestanckich po wybuchu I wojny światowej
Łukasz Lewicki, Interpelacje posłów Sejmu Ustawodawczego jako źródło poznania problemów Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej
Adam Wiorko, Działania polskich służb specjalnych w obronie niepodległości Polski 1918-1939
Emilia Dziewiecka, Rewindykacja polskich dóbr kultury z ZSRR na przykładzie zwrotu arrasów wawelskich w latach 1921-1928
Piotr Anczewski, Księżna Izabella Radziwiłłowa i jej podopieczni: organizacja i funkcjonowanie delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego (PolKO) w Nieborowie w czasie II wojny światowej Sebastian Bojemski, Próby penetracji wywiadowczej Narodowych Sił Zbrojnych przez komunistów podczas okupacji niemieckiej
Elżbieta Romanowska, Sylwetka bohatera Polski Podziemnej mjr Aleksandra Kielasińskiego
Ilona Lewandowska, Żołnierze AK i osoby wspierające polskie podziemie zbrojne pośród pochowanych w zbiorowych grobach w wileńskich Tuskulenach Agnieszka Pietrzak, Powojenna konspiracja żołnierzy batalionów AK "Zośka" i "Parasol" - rzeczywistość a wersja funkcjonariuszy MBP
Norbert Woźniak, Kalendarium 1914 r
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł