Wydawnictwo

Nowości

Ciało twoje, kości moje...: rodzina i szkoła epoki Abdulhamita II w świetle tureckiej autobiografii | G. Zając. | Kraków, 2013. |TURKOLOGIA; ORIENTALISTYKA
cena: 30,00 zł
cena: 45,00 zł

S. Piłaszewicz. Religie Afryki

 • Kod: WUW 059
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • Cena: 22,40 zł28,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Piłaszewicz Stanisław
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2000
 • ilość stron: 393
 • ISBN: 83-235-0073-8
 • oprawa: Miękka

Podstawą do napisania prezentowanego podręcznika stały się rezultaty badań własnych Autora (terenowych i archiwalnych), prowadzonych w Ghanie, Nigerii i krajach zachodnioeuropejskich oraz w czasie pracy na uniwersytecie w Maiduguri (Nigeria), gdzie wykładał język, literaturę i kulturę ludu Hausa. Rezultatem badań jest udokumentowane twierdzenie, że wierzenia Czarnej Afryki przenikając wszystkie dziedziny życia mają cechy zarówno uniwersalne, znane na innych kontynentach, jak i lokalne, a z ich pozornej różnorodności wyłania się typowo afrykańska koncepcja sacrum, poglądy na naturę człowieka, społeczeństwo i cały wszechświat, tworząc zwarty system nadający sens i znaczenie życiu Afrykanina. Usystematyzowane według tych głównych cech wierzenia, określane przez Autora jako religie rodzime, są przedmiotem wykładu w pierwszej części podręcznika. Część drugą poświęcił Autor religiom rodzimym Czarnej Afryki w procesie przemian, pokazując przeobrażenia i adaptacje w systemach wierzeń pod wpływem oddziaływania chrześcijaństwa i islamu, a także sytuację religijną Afrykanów określających się jako chrześcijanie czy muzułmanie, z których większość, szczególnie w czasie głębokich kryzysów życiowych, łączy elementy nowej wiary z wierzeniami ojców. Podręcznik zawiera obszerną bibliografię, Indeks nazw geograficznych, Indeks nazwisk, nazw etnicznych i nazw języków oraz Indeks terminów religijnych. Prezentowany podręcznik akademicki jest drugim, zmienionym w ok. 80, wydaniem książki o charakterze dydaktycznym, która ukazała się w naszym Wydawnictwie w roku 1992 i której nakład został całkowicie wyczerpany. Służyć ma przede wszystkim studentom afrykanistyki i kierunków humanistycznych.
Wstęp do afrykanistyki | S. Piłaszewicz; E. Rzewuski. | Warszawa, 2004. | ORIENTALISTYKA
S. Piłaszewicz; E. Rzewuski. Wstęp do afrykanistyki
25,60 zł
32,00 zł
Teatr uwikłany : koreańska sztuka teatralna i dramatyczna w latach 1900-1950 | E. Rynarzewska. | Warszawa, 2013. | ORIENTALISTYKA
E. Rynarzewska. Teatr uwikłany : koreańska sztuka teatralna i dramatyczna w latach 1900-1950
49,00 zł
Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych | A. Helman-Ważny | Warszawa, 2009 | Sztuka Azji i Afryki | ORIENTALISTYKA
A. Helman-Ważny Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych
39,00 zł
Świat orientu - orient w świecie | A. Bareja-Starzyńska; P. Balcerowicz; 
J. Rogala (red.). | Warszawa, 2010. | ORIENTALISTYKA
A. Bareja-Starzyńska; P. Balcerowicz; J. Rogala (red.). Świat orientu - orient w świecie
40,95 zł
Studia o sztuce Bliskiego i Środkowego Wschodu| J. Malinowski (red.).| Warszawa, 2010. |(Sztuka Azji i Afryki) | ORIENTALISTYKA
J. Malinowski (red.). Studia o sztuce Bliskiego i Środkowego Wschodu
39,00 zł
Poeta świata : Antologia | R. Tagore. | Warszawa, 2011. | ORIENTALISTYKA
R. Tagore. Poeta świata : Antologia
40,00 zł
Orient w literaturze i kulturze modernizmu| E. Łoch (red.).| Lublin, 2011.| FILOZOFIA; ORIENTALISTYKA; FILOLOGIA POLSKA
E. Łoch (red.). Orient w literaturze i kulturze modernizmu
29,40 zł
Między ciemnością i światłem : o kurdyjskiej tożsamości i literaturze| J. Bocheńska.| Kraków, 2011.| ORIENTALISTYKA
J. Bocheńska. Między ciemnością i światłem : o kurdyjskiej tożsamości i literaturze
35,00 zł