Wydawnictwo

Nowości

Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji : wybrane zagadnienia | P. Cabała. | Kraków, 2014.| ZARZĄDZANIE; EKONOMIA
cena: 24,15 zł
cena: 65,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 31,50 zł
cena: 39,90 zł
cena: 34,65 zł
cena: 23,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 39,00 zł

T. Kraśnicka (red.). Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych

 • Kod: AEKT 260
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 14,40 zł18,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kraśnicka Teresa (red.)
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 143
 • ISBN: 978-83-7246-430-9
 • oprawa: Miękka

Struktura opracowania, obejmuje pięć rozdziałów.
Pierwszy z nich zawiera omówienie istoty przywództwa oraz charakterystykę klasycznych i współczesnych koncepcji przywództwa w organizacjach.
Drugi rozdział przedstawia w sposób syntetyczny założenia przywództwa strategicznego w ujęciu procesowym i jego związków z przedsiębiorczością organizacyjną.
W następnym rozdziale zaprezentowano determinanty i modele tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. W rozdziale tym przedstawiono także zarys kierunków dotychczas prowadzonych badań nad relacjami pomiędzy przywództwem a szeroko rozumianymi wynikami (osiąganymi przez małe grupy i organizacje).
Z kolei rozdział czwarty obejmuje założenia i strukturę zaproponowanego modelu teoretycznego przywództwa strategicznego, uwzględniającego jego hipotetyczny wpływ na przedsiębiorczość i konkurencyjność organizacji, a także metodykę badań empirycznych oraz charakterystykę próby badawczej.
Ostatni rozdział pracy zawiera wyniki badań przywództwa i jego związków z orientacją przedsiębiorczą oraz zarządzaniem przedsiębiorczym, a także konkurencyjnością w polskich przedsiębiorstwach, ich interpretację oraz wnioski końcowe.
Uzyskane wyniki badań empirycznych stawiają w nowym świetle kwestię roli i skuteczności przywództwa strategicznego we współczesnych organizacjach.
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł