Wydawnictwo

Nowości

Współczesne zagrożenia terroryzmem | K. Jałoszyński (red.). | Szczytno, 2014. | TERRORYZM; BEZPIECZEŃSTWO
cena: 60,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 99,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 33,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 13,00 zł

W. Jasiński; W. Mądrzejowski; K. Wiciak (red.). Przestępczość zorganizowana : Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie, Ujęcie praktyczne

 • Kod: WSPSW 223
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Cena: 99,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Jasiński W.; Mądrzejowski W.; Wiciak K. (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Szczytno
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 711
 • ISBN Kod: 9788374623940
 • ISBN: 978-83-7462-394-0
 • oprawa: Twarda

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 20 lat prowadzi się badania dotyczące przestępczości zorganizowanej. To tu w 1994 r. powołano pierwszą komórkę dydaktyczną, która prowadziła działania szkoleniowo-badawcze nakierowane przeciw przestępczości zorganizowanej - Samodzielny Zakład Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej.
(...)
Intencją niniejszego przedsięwzięcia wydawniczego jest (...) wykorzystanie doświadczeń wynikających z szerokiej współpracy pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z przedstawicielami różnych struktur powołanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej.
(...)
Ambicją poszczególnych autorów było także zainteresowanie problematyką przestępczości zorganizowanej szerszego grona odbiorców - spoza środowisk na co dzień zajmujących się zwalczaniem przestępstw czy badaniami w tym zakresie. Dlatego przyjęto formułę graficznej egzemplifikacji najważniejszych zagadnień w celu łatwiejszej percepcji całości materii. Jest to zresztą pierwsze na rynku takie podejście w obszarze prezentacji problematyki przestępczości zorganizowanej. Przedsięwzięcie wydawnicze nie przyjęło mimo to postaci klasycznego podręcznika. Jest to raczej kompleksowe ujęcie praktyczne najważniejszych elementów fenomenu przestępczości zorganizowanej i jej zwalczania.
(...)
Większość z założonych ambitnych planów pracowników Wyższej Szkoły Policji udałc się zrealizować, o czym możecie się Państwo przekonać, czytając podręcznik. Mamy świadomość niedociągnięć, które wynikały z rozmiaru pracy, ale stanowi to dla nas asumpt do rozwijania realizowanej koncepcji.
Fragment wprowadzenia
Recenzowane opracowanie stanowi zbiór uporządkowanej wiedzy o charakterze poznawczym i utylitarnym.
(...)
W pracy wykorzystano bogate źródła wiedzy, których zestawienie stanowi również niebywałą wartość recenzowanego opracowania.
W mojej ocenie adresatami recenzowanego opracowania mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się problemami bezpieczeństwa, jak i studenci zgłębiający wiedzę w tym zakresie oraz pracownicy (funkcjonariusze) instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej.
Fragment recenzji dra hab. Bernarda Wiśniewskiego

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA
GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ. DEFINICJA I FENOMEN ZJAWISKA
NA ŚWIECIE I W POLSCE

Wiesław Mądrzejowski
ROZDZIAŁ I
Pojęcie przestępczości zorganizowanej i działalność zorganizowanych
struktur przestępczych na świecie

Wiesław Mądrzejowski
ROZDZIAŁ II
Pojęcie przestępczości zorganizowanej i działalność zorganizowanych
struktur przestępczych w Polsce

Mariusz Cichomski
ROZDZIAŁ III
Struktury zorganizowanych grup przestępczych

CZĘŚĆ DRUGA
WYBRANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH
W POLSCE

Irena Malinowska, Janusz Bryk
ROZDZIAŁ I
Handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące

Zbigniew Niemczyk
ROZDZIAŁ II
Wybrane problemy związane z prowadzeniem śledztw
w sprawach dotyczących uprowadzeń osób dla okupu

Tomasz Malczyk
ROZDZIAŁ III
Fałszerstwa pieniędzy jako jedna z form przestępczości zorganizowanej
Zagrożenia i zwalczanie

Dariusz Potakowski
ROZDZIAŁ IV
Przestępczość samochodowa jako przejaw działalności zorganizowanych
struktur przestępczych

Janusz Gołębiewski
ROZDZIAŁ V
Terror kryminalny w Polsce

Krzysztof Wiciak
ROZDZIAŁ VI
Przestępczość zorganizowana w obrocie złomem i oszustwa karuzelowe

Krzysztof Wiciak
ROZDZIAŁ VII
Przestępczość zorganizowana w obrocie paliwami płynnymi

Krzysztof Wiciak
ROZDZIAŁ VIII
Przestępczość na szkodę Unii Europejskiej

Wiesław Mądrzejowski
ROZDZIAŁ IX
Przestępczość ubezpieczeniowa

Tomasz Semeniuk, Jacek Bil
ROZDZIAŁ X
Przemyt oraz nielegalna produkcja i dystrybucja wyrobów tytoniowych

Jarosław Komoszewski
ROZDZIAŁ XI
Przestępczość narkotykowa

Wiesław Jasiński
ROZDZIAŁ XII
Zwalczanie korupcji w Polsce

Wiesław Jasiński
ROZDZIAŁ XIII
Pranie pieniędzy. Zwalczanie i przeciwdziałanie

Jerzy Kosiński
ROZDZIAŁ XIV
Cyberprzestępczość

CZĘŚĆ TRZECIA
WYBRANE ASPEKTY PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

Marek Chrabkowski
ROZDZIAŁ I
Metody pracy operacyjnej

Michał Gabriel-Węglowski
ROZDZIAŁ II
Instytucja świadka koronnego w walce z przestępczością zorganizowaną
w Polsce

Krzysztof Wiciak
ROZDZIAŁ III
Śledztwo finansowe

Łukasz Mądrzejowski
ROZDZIAŁ IV
Prawne i organizacyjne uwarunkowania współpracy w dziedzinie
odzyskiwania mienia w Polsce i Unii Europejskiej

Wiesław Mądrzejowski
ROZDZIAŁ V
Rola otwartych źródeł informacji w zwalczaniu
przestępczości zorganizowanej

Marcin Kobylas
ROZDZIAŁ VI
Analiza kryminalna jako jedna z metod zwalczania przestępczości
zorganizowanej

Wojciech Szczepański, Irena Malinowska
ROZDZIAŁ VII
Wykorzystanie narzędzi geoprzestrzennych w zwalczaniu
przestępczości zorganizowanej

Mariusz Cichomski, Ilona Idzikowska
ROZDZIAŁ VIII
Alternatywne podejście do przeciwdziałania i zwalczania
przestępczości zorganizowanej

Michał Gabriel-Węglowski
ROZDZIAŁ IX
Propozycja prokuratorskiego modelu zwalczania
przestępczości zorganizowanej w Polsce

CZĘŚĆ CZWARTA
WYBRANE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE ASPEKTY INSTYTUCJONALNE
ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

Michał Gabriel-Węglowski
ROZDZIAŁ I
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w wymiarze międzynarodowym

Jerzy Iwanicki
ROZDZIAŁ II
Eurojust

Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych | T. Bąk (red.). |
Kraków-Rzeszów-Zamość, 2011. | Bezpieczeństwo Wewnętrzne |
BEZPIECZEŃSTWO
T. Bąk (red.). Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych
44,00 zł
Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych | B. Wiśniewski; R. Socha; M. Gracz. |
Bielsko-Biała, 2010. | PRAWO ; BEZPIECZEŃSTWO
B. Wiśniewski; R. Socha; M. Gracz. Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
25,00 zł
Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów| A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.).| Bielsko-Biała, 2008. | PRAWO
A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.). Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów
36,00 zł
Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego| 
J. Prońko| Bielsko-Biała, 2010| BEZPIECZEŃSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Prońko Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego
19,00 zł
Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : Pojęcia-Zagrożenia-System | J. Falecki. | Kielce, 2012. | ZARZĄDZANIE; BEZPIECZEŃSTWO; PRAWO
J. Falecki. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : Pojęcia-Zagrożenia-System
36,00 zł
Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty | M. Wiśniewska; E. Malinowska. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE; EKONOMIA; BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
M. Wiśniewska; E. Malinowska. Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty
59,00 zł
Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja | L. Berliński. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE; RATOWNICTWO
L. Berliński. Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja
50,00 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości | D. Wawrzyniak | Warszawa, 2002 | BEZPIECZEŃSTWO ; BANKOWOŚĆ ; INFORMATYKA
D. Wawrzyniak Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości
30,00 zł
50,40 zł