Wydawnictwo

Nowości

Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy | M. Czupich; A.Ignasiak-Szulc; M. Kola-Bezka (red.). | Toruń, 2014. | EKONOMIA
cena: 46,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 55,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 38,00 zł
cena: 63,00 zł

I. Pyka (red.). Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych

 • Kod: AEKT 010
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 18,75 zł25,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Pyka nIrena (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2003
 • ilość stron: 149
 • ISBN: 83-7246-265-8
 • oprawa: Twarda

SPIS TREŚCI


WSTĘP
ROZDZIAŁ I
SEKURYTYZACJA W PROCESIE PRZEMIAN MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH
1. Istota i formy sekurytyzacji
2. Przesłanki sekurytyzacji
3. Funkcje i zadania spółki celowej na rynku finansowym
4. Sekurytyzowane instrumenty finansowe
ROZDZIAŁ II
SEKURYTYZACJA AKTYWÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Aktywa przedsiębiorstwa jako przedmiot sekurytyzacji
2. Procedura sekurytyzacji w przedsiębiorstwie
3. Sekurytyzacja a zmiany w strukturze bilansowej
4. Sekurytyzacja a efektywność działalności gospodarczej
ROZDZIAŁ III
SEKURYTYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW BANKU
1. Przyczyny sekurytyzacji w bankowości
2. Istota i modele sekurytyzacji
3. Uwarunkowania sekurytyzacji aktywów bankowych
4. Sekurytyzacja pasywów banków komercyjnych
5. Konstrukcja bankowych papierów wartościowych w prawie polskim
ROZDZIAŁ IV
WIARYGODNOśĆ KREDYTOWA W PROCESIE SEKURYTYZACJI
1. Credit-rating na rynku papierów wartościowych
2. Ocena wiarygodności kredytowej podmiotów uczestniczących
w procesie sekurytyzacji
3. Rola jakości kredytowej wierzytelności aranżera w procesie oceny ratingowej sekurytyzowanych papierów wartościowych
4. Metody wzmacniania wiarygodności kredytowej transakcji sekurytyzacyjnej
ROZDZIAŁ V
PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKURYTYZACJI
1. Ekonomiczno-prawne aspekty rozwoju sekurytyzacji
2. Nowe obszary zainteresowania sekurytyzacją
3. Przyszłość sekurytyzacji w Polsce
PODSUMOWANIE
ZAŁĄCZNIKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABLIC
SPIS RYSUNKÓW

Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł