Wydawnictwo

Nowości

Koncepcja edukacji fizycznej : Zdrowie-Sport-Rekreacja : Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : Poradnik metodyczny | U. Kierczak. | Wyd. II | Kraków, 2012. | WYCHOWANIE FIZYCZNE
cena: 29,90 zł
cena: 24,90 zł

L. Kulmatycki. Promocja zdrowia w kulturze fizycznej : kryteria dobrej praktyki

 • Kod: AWFWZ 013
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Akademia Wychowania Fizycznego Wydawnictwo
 • Cena: 30,96 zł40,74 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Kulmatycki Lesław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Wrocław
 • Rok: 2003
 • ilość stron: 232
 • ISBN: 83-89156-06-7
 • oprawa: Miękka

W pracy omówiono kryteria dobrej praktyki w promocji oraz merytoryczne kompetencje promotorów zdrowia w odniesieniu do polskich uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Książka składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy interpretacji pojęcia zdrowia i teoretycznych założeń promocji zdrowia m.in. w odniesieniu do dokumentów Światowej organizacji Zdrowia. Druga obejmuje działalność czterech zespołów promocji zdrowia realizujących swe zadania w różnym zakresie, miejscu i czasie. Z kolei w trzeciej znajduje się uniwersalny model standaryzacji pracy zespołu promocji zdrowia oraz propozycja zadań "nowoczesnego zespołu promocja zdrowia" funkcjonującego w warunkach regionalnych. W końcowej części pracy autor wskazuje na zbieżności programowe kształcenia w zakresie kultury fizycznej i kształcenia w promocji zdrowia oraz proponuje zakresy kompetencji promotorów zdrowia i treści programowe kształcenia na uczelni wychowania fizycznego.


SPIS TREŚCI


1. Promocja zdrowia
- podstawowe pojęcia i interpretacja
1.1. Kontekst promocji zdrowia
1.1.1. Zdrowie jako dobrostan i jako wartość
1.1.2. Uwarunkowania zdrowia
1.1.3. Biomedyczny i holistyczny model zdrowia
1.1.4. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
1.2. Zakres i interdyscyplinarność promocji zdrowia
1.2.1. Geneza i definicje promocji zdrowia
1.2.2. Demokratyzacja jako warunek rozwoju promocji zdrowia
1.2.3. Wielopoziomowość interwencji w promocji zdrowia
1.2.4. Rola zespołów promocji zdrowia a modele programów
2. Kryteria dobrej praktyki w promocji zdrowia
- doświadczenia własne
2.1. Teoretyczne założenia pracy promotora zdrowia i zespołu promocji zdrowia (model badań)
2.1.1. Schemat badań własnych
2.1.2. Zespół i ocena efektywności jego pracy
2.1.3. Proces badawczy
2.2. Lokalny model promocji zdrowia (zakres dzielnicy)
2.2.1. Ogólne warunki środowiska pracy zespołu
2.2.2. Identyfikacja problemu oraz cele i zadania zespołu
2.2.3. Opis zespołu i jego struktura organizacyjna
2.2.4. Opis realizacji prac zespołu
2.2.5. Ocena pracy zespołu
2.3. Promocja zdrowia w środowisku wielkomiejskim (zakres miejski)
2.3.1. Ogólne warunki środowiska pracy zespołu
2.3.2. Identyfikacja problemu oraz cele i zadania zespołu
2.3.3. Opis zespołu i jego struktura organizacyjna
2.3.4. Opis realizacji prac zespołu
2.3.5. Ocena pracy zespołu
2.4. Program szkół promujących zdrowie (zakres szkolny)
2.4.1. Ogólne warunki środowiska pracy zespołu
2.4.2. Identyfikacja problemu oraz cele i zadania zespołu
2.4.3. Opis zespołu i jego struktura organizacyjna
2.4.4. Opis realizacji prac zespołu
2.4.5. Ocena pracy zespołu
2.5. Regionalny wymiar promocji zdrowia (zakres regionalny)
2.5.1. Ogólne warunki środowiska pracy zespołu
2.5.2. Identyfikacja problemu oraz cele i zadania zespołu

Zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna studentów : studium badawcze | T. Lisicki (red.). | Zielona Góra, 2012. | WYCHOWANIE FIZYCZNE
T. Lisicki (red.). Zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna studentów : studium badawcze
31,00 zł
Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie | M. Cieślicka; M. Napierała;
D. Sitkowski. | Bydgoszcz, 2013. |WYCHOWANIE FIZYCZNE ; PŁYWANIE; PEDAGOGIKA
M. Cieślicka; M. Napierała; D. Sitkowski. Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie
30,98 zł
Zabawy i gry ruchowe dla każdego | M. Napierała. | Bydgoszcz, 2012. | WYCHOWANIE FIZYCZNE
M. Napierała. Zabawy i gry ruchowe dla każdego
33,08 zł
Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich | P. Winczewski. | Kielce, 2013. | WYCHOWANIE FIZYCZNE; PEDAGOGIKASPECJALNA
P. Winczewski. Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich
24,90 zł
Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole, 1. | B. Wolny. | Lublin, 2006. | PEDAGOGIKA ; SPORT ; WYCHOWANIE FIZYCZNE
B. Wolny. Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole, 1.
18,11 zł
24,15 zł
Wybrane zagadnienia z fizjologii treningu sportowego | Z. Adach. | Poznań, 2013. | Podręczniki, nr 65 | SPORT; WYCHOWANIE FIZYCZNE
Z. Adach. Wybrane zagadnienia z fizjologii treningu sportowego
44,00 zł
Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów | E. Madejski; J. Węglarz. | Kraków, 2013. | PEDAGOGIKA ; WYCHOWANIE FIZYCZNE
E. Madejski; J. Węglarz. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów
35,00 zł
Wybrane czynniki determinujące mistrzostwo w zespołowych grach sportowych na przykłądzie hokeja na trawie | J.M. Konarski. | Poznań, 2013. | Monografie, nr 421 | SPORT; WYCHOWANIE FIZYCZNE
J.M. Konarski. Wybrane czynniki determinujące mistrzostwo w zespołowych grach sportowych na przykłądzie hokeja na trawie
57,00 zł