Wydawnictwo

Nowości

Wybrane zagadnienia z zakresu opieki pielęgniarskiej i zdrowia publicznego | A. Pacian; M. Wysokiński (red.).| Ostrowiec Św., 2008. |(Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, z. 31)| ZDROWIE PUBLICZNE ; PIELĘGNIARSTWO
cena: 26,25 zł
cena: 31,50 zł

J.B. Karski. Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie

 • Kod: CDW 275
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o.
 • Cena: 31,50 zł45,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Karski Jerzy B.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2009
 • ilość stron: 140
 • ISBN Kod: 9788375561784
 • ISBN: 978-83-7556-178-4
 • oprawa: Miękka

Rozwój promocji zdrowia jako intergalnej części zdrowia publicznego poszedł w Europie tak daleko, iż wymaga on znacznie większej niż dotychczas uwagi. Podstawy promocji zdrowia zostały juz wielokrotnie publikowane w różnych monografiach i artykułach, z tego względu w niniejszym opracowaniu przypomniano tylko podstawy i aktualne programy i promocji zdrowia opublikowane głównie przez Światową Organizację Zdrowia. Podano wiele bezpośrednich źródeł z których Czytelnik może dodatkowo korzystać.
Z końcem lat 80. Unia Europejska włączyła się intensywnie do prac nad rzwojem zdrowia publicznego rozumiejąc, iż rozwój gospodar­czy i społeczny jest uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa. Tylko zdrowe społeczeństwo jest w stanie produkować dobra materialne i niematerialne, natomiast społeczeństwo chore - nie tylko, że nie jest zdolne do produkowania dóbr materialnych i niematerialnych, lub może produkować je w zanczym ograniczeniu. Takie społeczeństwo wymaga dodatkowych nakładów finansowych na diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Ponadto pochłania finanse na koszty takie jak zapomogi i zasiłki wypłacane potrzebującym.
Z tego względu Unia Uropejska zagłębiła się bardzo w problematykę zdrowotną społecznosci europejskiej i wydała szereg dyrektyw i de­cyzji mających na uwadze poprawę zdrowia społeczności europejskiej. Przeznaczono na te cele znacze sumy pokrywające koszty opra­coewań, wprowadzania i monitorowania prowadzanych zmian. Zdrowie stało sie priorytetem w polityce społeczno-gospodarczej Unii Eu­ropejskiej. Państwa członkowskie mogą teraz korzystać z opracowań i budżetu przeznaczonego na poprawę zdrowia spłeczeństawa wła­snego i ogółu europejczyków.


W niniejszym opracowaniu zebrano zasadnicze tendencje, programy i projekty do aktualnej realizacji oraz do realizacji w latach następ­nych. Niektóre programy sięgają lat 2008-2012, czy też 2009-2015. Włączenie się poszczególnych państw członkwoskich oraz organiza­cji rządopwych i pozarządowych rokuje znaczny postęp w kierunku zwiększenia uwagi i nakładów na działalność na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa europejskiego. Wiekszość tego rodzaju programów wraz tłem zmian zachodzących we współczesnym społe­czeńwie stanowi zawartość niniejszej książki.
Wybrane zagadnienia z zakresu opieki pielęgniarskiej i zdrowia publicznego | A. Pacian; M. Wysokiński (red.).| Ostrowiec Św., 2008. |(Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, z. 31)| ZDROWIE PUBLICZNE ; PIELĘGNIARSTWO
A. Pacian; M. Wysokiński (red.). Wybrane zagadnienia z zakresu opieki pielęgniarskiej i zdrowia publicznego
26,25 zł