Wydawnictwo

Nowości

Mechanizm rozwoju sektora żywnościowego | K. Meredyk (red.). | Białystok, 2014. | EKONOMIA; ROLNICTWO
cena: 34,00 zł

J. Chotkowski (red.). Produkcja i rynek ziemniaka

 • Kod: WJS 026
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: "Wieś Jutra" Sp.z.o.o.
 • Cena: 64,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Chotkowski Jacek (red.).
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 340
 • ISBN: 978-83-62815-09-8
 • oprawa: Twarda

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie produkcji i rynku ziemniaka. Omówiono zagadnienia dotyczące rynku ziemniaka oraz charakteryzowano zarejestrowane w Polsce odmiany pod względem podstawowych cech gospodarczych, biologicznych i agrotechnicznych. Przedstawiono zalecenia technologiczne: produkcji nasiennej, uprawy na najwcześniejszy zbiór, nowoczesnej uprawy ziemniaków jadalnych i przemysłowych, uprawy ekologicznej. Opisano metody ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami. Zaprezentowano elementy technologii i organizacji prawidłowego przechowywania ziemniaków.  Książka adresowana jest do producentów ziemniaków różnych kierunków użytkowania, przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych i nasiennych, firm zaopatrzenia rolnictwa, pracowników służb doradczych i nasiennych, służb surowcowych przedsiębiorstw obrotu i przetwórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką branży ziemniaka.

 

SPIS TREŚCI

„PRODUKCJA I RYNEK ZIEMNIAKA” 1. Międzynarodowy rynek a eksport ziemniaków z Polski 2. Czynniki kształtujące koszty i opłacalność w produkcji ziemniaka 3. Funkcjonowanie rynku i marketing w produkcji ziemniaka 4. Genetyczne podstawy postępu biologicznego w produkcji ziemniaka 5. Wykorzystanie biochemicznych i molekularnych metod w diagnostyce patogenów oraz identyfikacji jednorodności odmianowej ziemniaka 6. Fizjologiczne uwarunkowania potencjału plonotwórczego sadzeniaków tradycyjnych i minibulw 7. Kierunki w hodowli nowych odmian ziemniaka 8. Kryteria doboru odmian ziemniaka do produkcji i użytkowania 9. Produkcja nasienna ziemniaka 10. Ochrona plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem 11. Ochrona ziemniaka przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi 12. Stonka ziemniaczana (leptonotarsa decemlineata say) 13. Ochrona ziemniaka przed szkodnikami glebowymi 14. Ochrona ziemniaka przed organizmami kwarantannowymi 15. Przygotowanie stanowiska i nawożenie ziemniaka 16. Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie w aspekcie kształtowania optymalnej architektury łanu 17. Nawadnianie ziemniaków 18. Mechanizacja w technologii produkcji ziemniaka na plantacjach małych i dużych 19. Produkcja na najwcześniejszy zbiór 20. Integrowana produkcja ziemniaka jadalnego wysokiej jakości 21. Zastosowania rolnictwa precyzyjnego w uprawie ziemniaka 22. Technologia wysokich plonów ziemniaka na cele energetyczne i paszowe o obniżonych kosztach 23. Ekologiczne metody uprawy ziemniaka 24. Technologia przechowywania oraz ograniczenie strat ilościowych i jakościowych podczas przechowywania 25. Organizacja bazy przechowalniczej i budowa przechowalni ziemniaka 26. Przygotowanie bulw ziemniaka do przechowywania, sprzedaży i transportu 27. Ziemniak – surowiec do produkcji żywności wygodnej i minimalnie przetworzonej 28. Uwarunkowania jakości spożywczych przetworów smażonych

Zieleń Miast i Wsi: współczesna i zabytkowa,T.I/II | M.E. Drozdek (red.). | Wyd. II. | Sulechów, 2009. | materiały pokonferencyjne | INŻYNIERIA ROLNA
M.E. Drozdek (red.). Zieleń Miast i Wsi: współczesna i zabytkowa,T.I/II
27,00 zł
Wspólna polityka rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski : analiza socjologiczna | W. Knieć. | Toruń, 2012. | SOCJOLOGIA
W. Knieć. Wspólna polityka rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski : analiza socjologiczna
56,00 zł
Wieś i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzenie europejskiej | S. Sokołowska; A. Bisaga (red.). |Opole, 2008. | ROLNICTWO
S. Sokołowska; A. Bisaga (red.). Wieś i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzenie europejskiej
16,13 zł
21,50 zł
Wieś i rolnictwo w procesie zmian : Problemy rozwoju obszarów wiejskich | S. Sokołowska (red.). | Opole, 2006. | ROLNICTWO ; EKONOMIA
S. Sokołowska (red.). Wieś i rolnictwo w procesie zmian : Problemy rozwoju obszarów wiejskich
17,25 zł
23,00 zł
Wieś i rolnictwo w procesie zmian : Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa | S. Sokołowska (red.). | Opole, 2006. | ROLNICTWO; EKONOMIA
S. Sokołowska (red.). Wieś i rolnictwo w procesie zmian : Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa
13,50 zł
18,00 zł
Technologia produkcji ziemniaków | J. Chotkowski (red.). | Warszawa, 2008. | ROLNICTWO
J. Chotkowski (red.). Technologia produkcji ziemniaków
15,00 zł
Technologia produkcji kukurydzy | A. Dubas (red.). | Warszawa, 2004. | ROLNICTWO
A. Dubas (red.). Technologia produkcji kukurydzy
15,00 zł
Technika a dobrostan bydła : podręcznik akademicki L. Nawrocki. Opole, 2009. ( ROLNICTWO )
Technika a dobrostan bydła : podręcznik akademicki L. Nawrocki. Opole, 2009. ( ROLNICTWO )
42,00 zł