Wydawnictwo

Nowości

Technologie aeroenergetyczne | R. Buczkowski; B. Igliński; M. Cichosz. | Toruń, 2014. | Monografie UMK | ENERGETYKA
cena: 68,00 zł

B. Smyrak. Procesy reologiczne przewodowych stopów Al-Mg-Si w ujęciu fenomenologicznym

 • Kod: IMP 1126
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"
 • Cena: 40,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Smyrak Beata
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 176
 • ISBN Kod: 9788378504498
 • ISBN: 978-83-7850-449-8
 • oprawa: Twarda

Tematyka pracy lokuje się w obszarze elektroenergetyki napowietrznej. Jednym z podstawowych problemów eksploatacyjnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych są trwałe przyrosty długości przewodu będące skutkiem pełzania. Procesy pełzania i relaksacji naprężeń w przewodach zachodzą w warunkach zmiennej temperatury i naprężenia, co w konsekwencji prowadzi do zwiększania zwisu przewodu i niebezpieczeństwa elektrycznego przebicia do ziemi. O tym, w jakim stopniu przewód będzie podlegał procesowi pełzania (relaksacji naprężeń), decydują w pierwszej kolejności własności reologiczne pojedynczego drutu, rodzaj konstrukcji przewodu oraz temperaturowo-naprężeniowe warunki procesu.

 

      W pracy zostały zaprezentowane rozważania dotyczące możliwości kształtowania własności mechanicznych, elektrycznych oraz reologicznych drutów z przewodowych stopów AlMgSi w gat. EN-AW 6101 i EN-AW 6201, które stanowią podstawowy komponent materiałowy jednorodnych przewodów typu AAAC. Główny nurt badawczy pracy dotyczy określenia wpływu parametrów początkowych drutów ze stopu AlMgSi, reprezentowanych przez skład chemiczny, wielkość odkształcenia oraz warunki końcowej obróbki cieplnej na podatność na procesy reologiczne. Powyższe zagadnienie zostało rozwiązane na drodze badań eksperymentalnych, na podstawie których opracowano matematyczne relacje reologicznego zachowania się drutów ze stopu AlMgSi w funkcji rodzaju umocnienia oraz jego wielkości. Takie relacje umożliwiły krytyczną ocenę wpływu wielkości oraz sekwencji występowania umocnienia wydzieleniowego oraz odkształceniowego materiału na zespół jego własności reologicznych.
Zielona energia, zielone domy : nowe wyzwania dla Polski | J. Janiszewski (red.). | Toruń, 2013. | ENERGETYKA; OCHRONA ŚRODOWISKA
J. Janiszewski (red.). Zielona energia, zielone domy : nowe wyzwania dla Polski
32,00 zł
Zielona energia w Polsce | D. Niedziółka (red.). | Warszawa, 2012. | ENERGETYKA
D. Niedziółka (red.). Zielona energia w Polsce
59,00 zł
Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski | M. Krzykowski. | Warszawa, 2013. | PRAWO; ENERGETYKA; UE
M. Krzykowski. Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski
50,00 zł
Zagadnienia energetyczne wybranych urządzeń elektrycznych systemów stalowniczych | A. Sawicka (red.). | Częstochowa, 2010. |Monografie nr 195 | ENERGETYKA
A. Sawicka (red.). Zagadnienia energetyczne wybranych urządzeń elektrycznych systemów stalowniczych
48,00 zł
Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię | A. Pamuła. | Łódź, 2013. | ENERGETYKA; ZARZĄDZANIE
A. Pamuła. Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię
44,10 zł
Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię | A. Pamuła. | Łódź, 2013. | ENERGETYKA; ZARZĄDZANIE
A. Pamuła. Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię
44,10 zł
Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy.| Z. Orzechowski; J. Prywer.| Warszawa, 2008.| MECHANIKA; ENERGETYKA ; TECHNIKA
Z. Orzechowski; J. Prywer. Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy.
71,20 zł
89,00 zł
Wybrane zagadnienia prognozowania długoterminowego w systemach elektroenergetycznych | T. Popławski (red.). | Częstochowa, 2012. | Monografie nr 227 | ENERGETYKA
T. Popławski (red.). Wybrane zagadnienia prognozowania długoterminowego w systemach elektroenergetycznych
39,00 zł