Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Kilka uwag o bajkach | W. Stefański. | Toruń, 2014. | KULTUROZNAWSTWO; JĘZYKOZNAWSTWO
cena: 32,00 zł

D. Zielińska. Proceduralny model języka : językoznawstwo z pozycji teorii modeli nauk empirycznych

 • Kod: WUJ 368
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Cena: 24,15 zł30,45 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Zielińska Dorota
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 182
 • ISBN Kod: B5
 • ISBN: 978-83-233-2359-9
 • oprawa: Miękka

Autorka książki jest językoznawcą, adiunktem w Uniwersytecie Jagiellońskim i współredaktorem amerykańskiego czasopisma The Journal of Technical Writing and Commnunication. Do prac nad językiem przeszła prosto z laboratorium fizycznego (Fermi National Laboratory, USA) gdzie pracowała jako fizyk cząstek elementarnych. Ta nietypowa perspektywa pozwoliła badaczce uchwycić zaskakujące podobieństwa pomiędzy trudnościami napotykanymi w obu dziedzinach badań, a dotyczącymi zmagań nad wyznaczeniem roli obserwatora w opisie zarówno języka naturalnego jak i zjawisk fizykalnych. W rezultacie, korzystając z pewnych rozwiązań we współczesnej fizyce, autorka zaproponowała zupełnie nowy model języka oparty o istnienie pola komunikacyjnego, w którym działają jednostki językowe pełniące funkcję operatorów wyboru.

Model ten pozwala nie tylko na jakościowe opisanie w jednorodny sposób wielu znanych zjawisk językowych traktowanych dotąd jako niepowiązane, ale przewiduje też obserwacje nowych efektów komunikacyjnych. Ponad to, z modelu tego wynikają konkretne przewidywania ilościowe. Trafność pewnych z nich autorka potwierdza opisując wyniki badań w korpusie językowym, pokazując, że językoznawstwo może być uprawiane w konwencji nauk ścisłych.

Model języka oparty na istnieniu pola komunikacyjnego ustawia językoznawstwo w perspektywie teorii modeli nauk empirycznych, w sensie odnalezienia wspólnego fundamentu poznawczego dla klasycznie różnych pod względem metodologicznym dyscyplin. Owocuje oryginalną (a nawet przełomową) koncepcją w badaniach językoznawczych. Otwiera w lingwistyce nowy program badawczy, który można by nazwać językoznawstwem kwantowym lub polowym, alternatywny wobec ujęć opartych na logice klasycznej. Proceduralny model języka daje nowe narzędzie interpretacji znaczeń języka jako takiego, a więc i znaczeń języka teorii nauk empirycznych.

Zwyczajna niezwyczajność : o wieloaspektowym charakterze tekstów księdza Jana Twardowskiego dla dzieci | M. Czaplicka-Jedlikowska. | Bydgoszcz, 2013.| JĘZYKOZNAWSTWO
M. Czaplicka-Jedlikowska. Zwyczajna niezwyczajność : o wieloaspektowym charakterze tekstów księdza Jana Twardowskiego dla dzieci
43,05 zł
Zobaczyć dziecko : literackie i filmowe portrety dziecka w Polsce w XX wieku | A. Ossowska-Zwierzchowska (red.). | Bydgoszcz, 2012. | LITERATUROZNAWSTWO; KULTURA
A. Ossowska-Zwierzchowska (red.). Zobaczyć dziecko : literackie i filmowe portrety dziecka w Polsce w XX wieku
33,60 zł
Yinglish : Jidyszyzmy w angielszczyźnie amerykańskiej | M. Widawski. |Gdańsk, 2012. | JĘZYKOZNAWSTWO; SOCJOLINGWISTYKA; AMERYKANISTYKA
M. Widawski. Yinglish : Jidyszyzmy w angielszczyźnie amerykańskiej
29,40 zł
Wymowa dzieci niesłyszących : analiza audytywna i akustyczna | A. Trochymiuk. | Lublin, 2008.| Komunikacja językowa i jej zaburzenia, t. 22 | SURDOLOGOPEDIA; JĘZYKOZNAWSTWO
A. Trochymiuk. Wymowa dzieci niesłyszących : analiza audytywna i akustyczna
34,65 zł
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania języków obcych | M. Grabara (red.). | Częstochowa, 2009. | (Monografie, nr 156) | JĘZYKOZNAWSTWO ; PEDAGOGIKA
M. Grabara (red.). Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania języków obcych
42,00 zł
Współdziałanie podsystemów w strukturze języka | Z. Frajzyngier; E. Shay. | Warszawa, 2013. | JĘZYKOZNAWSTWO
Z. Frajzyngier; E. Shay. Współdziałanie podsystemów w strukturze języka
47,00 zł
Współczesny język polski | J. Bartmiński (red.). | Wyd. IV. | Lubin, 2012. |
JĘZYKOZNAWSTW; KULTURA
J. Bartmiński (red.). Współczesny język polski
50,40 zł
Współczesne media : Kryzys w mediach ?, T.1-2 | Lublin, 2012. | MEDIA;
POLITOLOGIA ; JĘZYKOZNAWSTWO; PRAWO
Lublin, 2012. Współczesne media : Kryzys w mediach ?, T.1-2
63,00 zł