Wydawnictwo

Nowości

Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych | M. Giżyńska; A. Piszcz (red.). | Toruń, 2014. | PRAWO; POLITOLOGIA
cena: 42,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 69,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 99,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 89,00 zł

K. Zając (red.). Prawo pracy : zbiór przepisów

 • Kod: PWPN 1060
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
 • Cena: 63,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Zając Kinga (red.)
 • Wyd.: XXII
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 1001
 • ISBN Kod: 9788326493577
 • ISBN: 978-83-264-9357-7
 • oprawa: Miękka

Stan prawny na 28.08.2015 r.

OPRAWA MIĘKKA Z TWORZYWAUwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS PRACY:
 • 14 sierpnia 2015 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066)
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224)
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)
 • 22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
 • 1 marca 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)
 • 1 września 2018 r. - ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458)
USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ:
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:
 • 14 sierpnia 2015 r.; 1 listopada 2015 r.; 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217)
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)
 • 22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
USTAWA O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW:
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
USTAWA O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU ROCZNYM DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ:
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)
USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY:
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217)
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)
USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH:
 • 22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW:
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)
 • 22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
USTAWA O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY:
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978)
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)
USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • 1 czerwca 2015 r. - ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 493)
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
 • 1 października 2015 r. - ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 493)
 • 18 listopada 2015 r. - ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)
 • 4 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)
 • 1 października 2016 r. - ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198)
USTAWA O ORGANIZACJACH PRACODAWCÓW:
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH:
 • 1 czerwca 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., K 1/13 (Dz. U. poz. 791)
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
USTAWA O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH:
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:
 • nowy tekst jednolity
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:
 • 1 listopada 2015 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066)
USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:
 • 1 lipca 2015 r. - ustawa z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238)
 • 23 lipca 2015 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 957)
 • 17 sierpnia 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137)
 • 18 października 2015 r. - ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (oczekuje na publikację)
 • 1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4)
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ADWOKACKIE ORAZ PONOSZENIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA KOSZTÓW NIEOPŁACONEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELONEJ Z URZĘDU:
 • 1 lipca 2015 r. - rozporządzenie z 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. poz. 616)
 • 1 sierpnia 2015 r. - rozporządzenie z 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. poz. 1079)
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI RADCÓW PRAWNYCH ORAZ PONOSZENIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ UDZIELONEJ PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO USTANOWIONEGO Z URZĘDU:
 • 1 lipca 2015 r. - rozporządzenie z 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. poz. 617)
 • 1 sierpnia 2015 r. - rozporządzenie z 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. poz. 1078)
Uwzględnia także:

USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY:
 • ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na podpis Prezydenta RP)
USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)
USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:
 • ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (oczekuje na podpis Prezydenta RP)
 • ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (oczekuje na publikację)


UWAGA!
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nowelizacja art. 6c ust. 8 wynikająca z ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218) wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., zgodnie ze zmianą wprowadzoną od 7 września 2015 r. ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311). Zmiana dotyczy przypisu 14 znajdującego się na s. 603.
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł