Wydawnictwo

Nowości

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne | A. Gawrońska-Baran. | Warszawa, 2014. | Monografei/prawo handlowe | PRAWO
cena: 89,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 59,00 zł

E. Wójcicka. Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Kod: KSWS 404
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe
 • Cena: 57,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Wójcicka Ewa
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 376
 • ISBN Kod: 9788376663579
 • ISBN: 978-83-7666-357-9
 • oprawa: Miękka

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym całościowym opracowaniem poświęconym prawu petycji. Najistotniejszym punktem pracy jest ustalenie treści normatywnej prawa petycji z art. 63 Konstytucji RP, a także istotnych cech tego prawa pozwalających odróżnić go od innych, zbliżonych instytucji prawnych. W publikacji przedstawiono genezę i rozwój prawa petycji, określono jego charakter, miejsce wśród form sprawowania władzy, a także funkcje prawa petycji we współczesnym państwie. Zbadano konstrukcję prawa petycji, określając jego elementy składowe, w tym zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz aspekty proceduralne wykonania prawa petycji ze szczególnym uwzględnieniem regulacji działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł