Wydawnictwo

Nowości

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne | A. Gawrońska-Baran. | Warszawa, 2014. | Monografei/prawo handlowe | PRAWO
cena: 89,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 99,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 69,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 42,00 zł

M. Śliwka (red.). Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej

 • Kod: PWPN 1061
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
 • Cena: 79,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Śliwka Marcin (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 229
 • ISBN Kod: 9788326484292
 • ISBN: 978-83-264-8429-2
 • oprawa: Miękka

W książce omówiono tematykę prowadzenia, udostępniania oraz analizy dokumentacji medycznej zarówno z perspektywy prawnej, jak i zarządczej. Autorzy zwrócili szczególną uwagę m.in. na takie zagadnienia jak:
 • staranne prowadzenie dokumentacji medycznej jako element zarządzania ryzykiem,
 • rola dokumentacji medycznej w świetle akredytacji szpitali,
 • znaczenie dokumentacji medycznej w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach działalności leczniczej oraz jej udostępnianie zakładom ubezpieczeń,
 • prawa pacjenta a dokumentacja medyczna,
 • dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta,
 • dowód z dokumentacji medycznej w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • wiarygodność dokumentacji medycznej w ujęciu karnoprawnym oraz kryminalistycznym.
Dla lepszego zrozumienia prezentowanych zagadnień, każdy rozdział został wzbogacony o przykłady ilustrujące omawiane kwestie. Ponadto w opracowaniu zamieszczono wybrane wzory dokumentacji medycznej.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla osób zarządzających podmiotami leczniczymi, gdyż zawiera praktyczne wskazówki pozwalające m.in. przygotować podmiot leczniczy do wyzwań akredytacyjnych oraz ubezpieczeniowych. Będzie stanowić cenną lekturę dla prawników zajmujących się sprawami dotyczącymi problematyki odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych oraz praw pacjenta, członków komisji wojewódzkich do spraw zdarzeń medycznych oraz osób dokonujących fachowej oceny podmiotów leczniczych.
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł