Wydawnictwo

Nowości

Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce | T. Janicki. | Toruń, 2014. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 39,00 zł
cena: 24,15 zł
cena: 31,50 zł
cena: 23,00 zł
cena: 34,65 zł
cena: 39,90 zł
cena: 34,90 zł
cena: 65,00 zł
cena: 42,00 zł

M. Dąbrowski; G. Gudzbeler; A. Urban. Praktyczne aspekty wykorzystania symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych

 • Kod: WSPSW 222
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Cena: 46,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Dąbrowski M.; Gudzbeler G.; Urban A.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Szczytno
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 149
 • ISBN Kod: 9788374624008
 • ISBN: 978-83-7462-400-8
 • oprawa: Miękka

(...) Głównym celem funkcjonowania symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych jest możliwość wypracowania algorytmów postępowania oraz doskonalenia procesu dowodzenia przez dowódców operacji policyjnych w zadanych sytuacjach kryzysowych w ujęciu policyjnym, w szczególności przez realizację gier decyzyjnych na poziomie taktyczno-strategicznym, wspomaganych multimedialnym treningiem decyzyjnym. Ich realizacja polega na organizacji treningów dla zespołów ludzkich w zakresie procesów podejmowania decyzji (taktycznych i strategicznych) podczas obsługi sytuacji kryzysowych w ujęciu policyjnym. Głównym kryterium oceny w trakcie treningu jest osiągnięcie określonego w planie działania dowódcy operacji celu, w tym przede wszystkim efektywność wykorzystania dostępnych sił i środków oraz kalkulacja poniesionych strat. Symulator ze względu na pełną uniwersalność, umożliwia również aktywną współpracę innych, kompetentnych podmiotów zarządzania kryzysowego z Policją w ramach operacji policyjnej. (...)
Ze wstępu

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Akty prawne oraz rozwiązania praktyczne regulujące proces
szkolenia dowódców operacji policyjnych w kontekście obsługi zdarzeń
o charakterze kryzysowym
1.1. Zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne i procedury komendanta
głównego Policji
1.2. Program szkolenia dowódców
operacji policyjnych
1.3. Sytuacje kryzysowe w ujęciu policyjnym

Rozdział 2. Dowodzenie w Policji
2.1. Wybrane zagadnienia dowodzenia w Policji
2.2. Fazy procesu dowodzenia
2.3. Organizacja dowodzenia w operacji policyjnej
2.4. Taktyka działania pododdziałów zwartych Policji

Rozdział 3. Opis działania systemu symulacyjnego
3.1. Możliwości systemu symulacyjnego w zakresie prowadzenia
wirtualnego treningu sztabowego
3.2. Zadania ćwiczących w fazie przygotowania
3.3. Zadania ćwiczących w fazie realizacji
3.4. Zadania ćwiczących w fazie odbudowy

Rozdział 4. Opis funkcjonalny poszczególnych stanowisk symulatora
4.1. Funkcjonalności stanowiska instruktora
4.2. Funkcjonalności stanowiska operatora
4.3. Funkcjonalności stanowiska dowódcy operacji
4.4. Funkcjonalności stanowiska zastępcy dowódcy operacji do spraw
taktyki działań
4.5. Funkcjonalności stanowiska dowódcy podoperacji
4.6. Funkcjonalności sztabu dowódcy operacji
4.7. Funkcjonalności stanowiska wprowadzania (oceny) ćwiczenia

Rozdział 5. Obsługa systemu symulacyjnego
5.1. Uruchomienie systemu symulacyjnego
5.2. Obsługa stanowiska instruktora
5.3. Dodawanie sił i środków
5.4. Dodawanie podgrywek
5.5. Sterowanie warunkami atmosferycznymi
5.6. Używanie listy dostępnych sił i środków
5.7. Menu kontekstowe oraz wydawanie poleceń w systemie
5.8. Przegląd zakładek na stanowisku operatora
5.9. Użytkowanie stanowisk monitoringu
5.10. Użytkowanie stanowisk: dowódcy operacji, zastępcy dowódcy
operacji ds. taktyki działań, dowódców podoperacji

Rozdział 6. Konfi guracja pracowni systemu symulacyjnego i ich rola
w symulacji
6.1. Istota funkcjonowania pracowni symulatora
6.2. Pracownia 1 - "Projektowania i analizy procesów decyzyjnych"
6.3. Pracownia 2 - "Dowódcy operacji policyjnej"
6.4. Pracownia 3 - "Dowódców podoperacji policyjnych"
6.5. Pracownia 4 - "Sztab dowódcy operacji"
6.6. Pracownia 5 - "Instruktor/operator/administrator"

Zakończenie

Spis rysunków

Słownik pojęć

Załącznik
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł