Wydawnictwo

Nowości

Zgromadzenia i imprezy masowe | P. Suski. | Wyd.3. | Warszawa, 2014. | monografie / prawo administracyjne | PRAWO
cena: 99,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 69,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 89,00 zł

R. Majewska. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków : egzekucja i potrącenia dobrowolne

 • Kod: BEK 014
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o.
 • Cena: 99,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Majewska Renata
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 202
 • ISBN Kod: 9788325574635
 • ISBN: 978-83-255-7463-5
 • oprawa: Miękka

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Egzekucja i potrącenia dobrowolne
Stan prawny: marzec 2015

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby naliczające wynagrodzenia dokonają zgodnego z prawem potrącania należności komorniczych lub administracyjnych z pensji.
 
Dzięki tej książce dowiesz się:
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika lub zleceniobiorcy, jeżeli podlega ono
  tytułowi egzekucyjnemu
 • Jak dokonywać potrąceń z ZFŚS, zasiłków lub wynagrodzenia chorobowego, jakie są zasady
  potrąceń za zgodą pracownika
 • Jakie są limity potrąceń i kwot wolnych
 • Jak dokonać potrąceń z kilku wypłat w miesiącu
 
Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń reguluje Kodeks pracy, który narzuca kolejność potrącanych należności, wprowadza limity i kwoty wolne od potrąceń.

Dzięki publikacji dowiesz się jak dokonać potrąceń:
 • Komorniczych i administracyjnych
 • zaliczek pieniężnych
 • kar pieniężnych
 • alimentów
 • należności na rzecz banków
 • należności na rzecz funduszu socjalnego
 • składki związkowej
 • wpłat na kasę zapomogową-pożyczkową
 • po rozwiązaniu stosunku pracy
 • po śmierci zatrudnionego
Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
 
W publikacji przedstawiono także krok po kroku zasady potrącania należności z wynagrodzenia osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych:
 
 • umowy zlecenia,
 • o dzieło,
 • kontraktu menadżerskiego,
 • a także w sytuacji, gdy pracownik świadczy dodatkową pracę w oparciu
  o umowę cywilnoprawną
Problemy, które rozwiążesz dzięki książce:
 • Kiedy potrzebne jest potwierdzenie zgodności z oryginałem dokumentu stanowiącego podstawę potrąceń należności alimentacyjnych?
 • Jak dokonać potrącenia komorniczego w miesiącu wypłaty pracownikowi kilku świadczeń?
 • Czy na wezwanie organu egzekucyjnego szef musi mu przekazać numer konta bankowego pracownika i druku ZUS RMUA?
 • W jaki sposób przebiega egzekucja z wynagrodzenia zleceniobiorcy?
 • Czy pracodawca ma możliwość zaskarżenia nałożonej przez komornika grzywny?
 • Czy szef ma obowiązek poinformowania komornika o zmniejszeniu wymiaru etatu pracownika-dłużnika?
 • Jak przebiegają potrącenia komornicze z pensji zatrudnionego, który nie przepracował pełnego miesiąca?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy po zwolnieniu pracownika, którego wynagrodzenie podlegało potrąceniom?
 • Które potrącenia mają pierwszeństwo w razie zbiegu zajęcia komorniczego i potrąceń dobrowolnych?
 • Co zrobić z pracownikiem, który nie rozliczył się z zadłużenia w kasie zapomogowo-pożyczkowej ani nie oddał obiegówki?

Obliczenia zawarte w publikacji uwzględniają zaktualizowane od 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z nowym minimalnym wynagrodzeniem) kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz inne wskaźniki płacowe. Zawierają również nowe kwoty wolne od obligatoryjnych potrąceń z zasiłków, wiążące w okresie 1 marca 2015 r. - 29 lutego 2016 r.

W książce znajdują się przykładowo następujące wzory dokumentów:

 • Informacja dla administracyjnego organu egzekucyjnego o powstaniu zbiegu egzekucji sądowej
  i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę
 • Informacja dla sądowego organu egzekucyjnego o powstaniu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę
 • Pismo do właściwego komornika o powstaniu zbiegu egzekucji sądowych do wynagrodzenia za pracę
 • Pismo do właściwego organu o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych do wynagrodzenia za pracę
 • Pismo w sprawie zwrotu wierzycielowi wniosku o dokonywanie potrąceń alimentów w trybie pozaegzekucyjnym
 • Zestawienie wynagrodzenia pracownika-dłużnika na wezwanie komornika
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł