Wydawnictwo

Nowości

Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012 | D. Apanel. | Toruń, 2014. | PEDAGOGIKA
cena: 63,00 zł
cena: 44,10 zł
cena: 44,80 zł
cena: 30,00 zł
cena: 36,00 zł
cena: 50,40 zł
cena: 37,80 zł
cena: 34,00 zł
cena: 39,20 zł

A. Piasecka. Poradnictwo wolontariackie

 • Kod: AMAV 710
 • Stan: 17
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Cena: 44,80 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Piasecka Agnieszka
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 382
 • ISBN Kod: 9788377809822
 • ISBN: 978-83-7780-982-2
 • oprawa: Miękka

Poradnictwo wolontariackie to książka o poradnictwie intuicyjnym, nieformalnym, autonomicznym i zdecentralizowanym, wdrażanym w rzeczywistości ponowoczesnej.
Dalekie od profesjonalizacji i stosowania rozwiązań systemowych poradnictwo wolontariackie stawia na rolę przypadku, nieoczekiwanych zmian i niespodziewanych wydarzeń.
Traktuje wolontariat jako dawanie szansy i wskazywanie możliwości alternatywnego funkcjonowania na rynku pracy i w szeroko rozumianej rzeczywistości społecznej.
Jest implementowane przez osoby związane z wolontariatem, pełniące rolę wolontariuszy, współpracujące z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz udzielające porad w zakresie aktywności prospołecznej z uwagi na własną identyfikację z tymi przedsięwzięciami i zdobyte w tym zakresie doświadczenia osobiste.

Książka składa się z trzech części.
W pierwszej dokonano charakterystyki rynku pracy i relacji społecznych w ponowoczesności, opisano przemiany w relacjach międzyludzkich oraz wymogi stawiane jednostce przez współczesność. Przybliżono historyczne konteksty rozwoju wolontariatu, wplatając tę aktywność w obecnie propagowaną ideę edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz odnajdując miejsce dla wolontariatu w poradnictwie czasu ponowoczesności. Opisano wyzwania, jakie przed poradnictwem stawia ponowoczesność i legislatywy unijne, jasno artykułując, iż poradnictwo wolontariackie wymyka się znanemu powszechnie systemowi orientacji i poradnictwa zawodowego.
Część druga ilustruje możliwości czerpania z wolontariatu na różnych etapach życia człowieka. Scharakteryzowano w niej wolontariat z perspektywy różnych kategorii wiekowych: dzieci, młodzieży szkolnej, młodych-dorosłych, osób dojrzałych i seniorów. Sięgnięto także po przedstawicieli grup wykluczonych społecznie.
Część trzecia stanowi konfrontację wymagań stawianych poradnictwu i oczekiwań względem wolontariatu, także tych związanych z wdrażaniem Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Ułatwia wprowadzenie jednostki do organizacji, poprzez m.in. opis metod oceny kompetencji potencjalnych wolontariuszy oraz bogaty zestaw narzędzi do walidowania kompetencji, możliwych do wykorzystania w praktyce – zarówno przez potencjalnych wolontariuszy, jak i organizacje chcące rozpocząć z nimi współpracę.

Poradnictwo wolontariackie popularyzuje pogląd, iż wolontariat może stać się jednym z wielu celów jednostki albo drogą do osiągnięcia nowych celów, które wyłonią się w toku działalności człowieka i podczas poznawania przez niego wielu szans, które może wybrać, w zależności od tego, na ile są obecnie atrakcyjne i wpisują się w jego potrzeby...

Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej | T. Nowacki | Warszawa, 2000. | PEDAGOGIKA
T. Nowacki Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej
17,00 zł
25,00 zł
Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć |
D. Seredyńska. | Bydgoszcz, 2011. | PEDAGOGIKA; PSYCHOLOGIA
D. Seredyńska. Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć
33,60 zł
Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej | I D. Lalak. | Warszawa, 2010.| PEDAGOGIKA
I D. Lalak. Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej
42,00 zł
Życie i ideały | W. James.| Bydgoszcz, 2010.|Biblioteka Myśli Pedagogicznej; PEDAGOGIKA; FILOZOFIA
W. James. Życie i ideały
24,15 zł
Zrozumieć swój czas | H. Moroz. | Wyd. II. | Kraków, 2006. | PEDAGOGIKA
H. Moroz. Zrozumieć swój czas
21,00 zł
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III | | Kielce, 2014. | PEDAGOGIKA
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
26,90 zł
Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych| J.M. Garbula.| Olsztyn, 2010.| PEDAGOGIKA
J.M. Garbula. Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych
35,70 zł