Wydawnictwo

Nowości

Ustawa o opłacie skarbowej : Komentarz | P. Borszowski; A. Małecka. | Komentarze Praktyczne | Warszawa, 2014. | PRAWO
cena: 89,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 69,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 89,00 zł

W. Kisiel. Polskie ustawy samorządowe : ujęcie porównawcze i historyczne

  • Kod: WUJ 021
  • Stan: 7
  • Dostępność: Jest
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego
  • Cena: 35,20 zł44,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Kisiel W.
Ilość stron: 410
ISBN: 83-233-1650-3
Rok: 2003
Miejsce: Kraków


Książka jest adresowana zarówno do studentów prawa i administracji, jak i specjalistów, praktyków i teoretyków.

W niniejszym opracowaniu każdy przepis ustawy o samorządzie gminnym został porównany z odpowiednimi zapisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie województwa.

Autor, prezentuje ogromne podobieństwa między ustawami samorządowymi, zachęca do dyskusji nad możliwością zespolenia tych aktów normatywnych. Przytaczając historię każdego przepisu, ukazuje niecierpliwość polskiego prawodawcy i małą dbałość o warsztat legislacyjny.

Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013.  | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł