Wydawnictwo

Nowości

Testament I Rzeczypospolitej : kulisy śmierci Lecha Kaczyńskiego | T. Salkiewicz. | Kraków, 2014. | HISTORIA ; POLITYKA
cena: 19,90 zł
cena: 33,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 56,00 zł
cena: 43,05 zł
cena: 29,90 zł

Z. Fedorowicz. Polityka pieniężna

 • Kod: POLT 036
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Poltext Sp. z.o.o.
 • Cena: 17,61 zł22,58 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Fedorowicz Zdzisław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 1998
 • ilość stron: 90
 • ISBN: 83-85366-14-8
 • oprawa: miękka

W książce omówiono teoretyczne podstawy polityki pieniężnej banków centralnych w warunkach gospodarki rynkowej. Polityka pieniężna banku centralnego polega na kształtowaniu podaży pieniądza w całym systemie bankowym i na oddziaływaniu na kształtowanie się stopy procentowej w bankach, na rynku pieniężnym i kapitałowym. Przy prezentacji mechanizmu kształtowania podaży pieniądza przedstawiono pośrednie instrumenty, za pomocą których bank centralny wpływa na kreację pieniądza w bankach komercyjnych (regulowanie rezerw płynności, stopa redyskonta, operacje otwartego rynku), jak też instrumenty bezpośrednie (ograniczenia ilościowe i jakościowe akcji kredytowej). Przy omawianiu popytu na pieniądz zaprezentowano różne podejścia do określenia zapotrzebowania na pieniądz transakcyjny (pieniądz w ruchu), zapotrzebowania na rezerwy pieniężne (pieniądz w spoczynku) oraz łącznego zapotrzebowania na pieniądz przy uwzględnieniu alternatywnych form przechowywania rezerw wartości (przede wszystkim w postaci papierów wartościowych, co jednak łączy się z ryzykiem zmian kursowych, branych pod uwagę w teorii portfolio). Cele i efekty polityki pieniężnej banków centralnych są przedstawiane przy wykorzystaniu makroekonomicznego modelu gospodarki rynkowej (modelu IS-LM). Ostatni rozdział pracy jest poświęcony analizie polityki pieniężnej w warunkach inflacji i zawiera m.in. prezentację różnych ścieżek polityki antyinflacyjnej.
Życie polityczne Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej | 
W. Kotowicz. | Toruń, 2012. | POLITOLOGIA
W. Kotowicz. Życie polityczne Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej
38,00 zł
Zwycięzca po przejściach | Z. Krasnodębski. | Kraków, 2012. | Biblioteka Myśli Politycznej, 80 | SOCJOLOGIA; POLITYKA
Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach
37,00 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł
Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej | R. Piwowarski. | Łódź, 2012. | 
EKONOMIA; POLITYKA
R. Piwowarski. Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej
29,40 zł
Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa : doświadczenia polskie | R. Wiszniowski. | Toruń, 2013. | POLITYKA
R. Wiszniowski. Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa : doświadczenia polskie
25,50 zł
Zaniedbane dzielnice : w polityce wielkich miast | P. Swaniewicz; 
J. Krukowska; P. Nowicka. | Warszawa, 2011. | POLITYKA
P. Swaniewicz; J. Krukowska; P. Nowicka. Zaniedbane dzielnice : w polityce wielkich miast
33,60 zł
Zakazany pieniądz | A. Piński; J. Piński. | Penelopa, Warszawa, 2013. | EKONOMIA; POLITYKA ; UE
A. Piński; J. Piński. Zakazany pieniądz
25,00 zł
Zakazane bogactwo | A. Piński. | Penelopa, Warszawa, 2013. | EKONOMIA; POLITYKA; UE
A. Piński. Zakazane bogactwo
25,00 zł