Wydawnictwo

Nowości

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? : kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej | H. Tendera-Właszczuk (red.). | DIFIN, Warszawa, 2014.| UE
cena: 63,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 19,43 zł
cena: 29,00 zł

J. Biernat Polityka gospodarcza Polski w latach 1995-2003

 • Kod: DT 070
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: DrukTur Sp. z o.o.
 • Cena: 15,80 zł22,58 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Biernat Janusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 114
 • ISBN: 83-86990-69-4
 • oprawa: Miękka

PRZEDMOWA


Większe zainteresowanie sprawami wzrostu gospodarczego i prowadzona przez rządzących polityką gospodarczą występuje w okresie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej kraju i zwiększaniu się sfery ubóstwa. Wtedy właśnie polityka gospodarcza jest przedmiotem większego zainteresowania, jako uzupełnienie mechanizmu rynkowego, który nie zawsze działa w sposób doskonały, jak wykazuje praktyka gospodarcza wielu krajów. Taka sytuacja występuje obecnie w Polsce. Powiększa się sfera ubóstwa, bezrobocie pozostaje na wysokim poziomie. Obniżają się inwestycje, wzrasta zadłużenie sektora finansów publicznych i zadłużenie zagraniczne. Proces przebudowy gospodarki - od centralnie planowanej, do gospodarki rynkowej - okazał się bardziej złożony i trudniejszy do przeprowadzenia, niż sądzono w końcu lat osiemdziesiątych, kiedy to powstał Program Gospodarczy w październiku 1989 roku. Polska nie jest pod tym względem wyjątkiem. W wielu krajach występują te same lub podobne problemy wzrostu gospodarczego, do których można między innymi zaliczyć następujące zagadnienia:
• Jak zwiększyć skuteczność działań (programów) stosowanych dla oddłużania (zmniejszenia) zadłużenia zagranicznego?
• W jaki sposób zwiększyć dostęp do informacji, żeby uniknąć chociażby w części skutków wynikających z problemów negatywnej selekcji (inwestowania w przedsięwzięcia (akcje, udziały), które przynoszą straty?
• Wreszcie, w jaki sposób pobudzać polską gospodarkę w aktualnych uwarunkowaniach, żeby Polska nie pozostała najbiedniejszym krajem w poszerzonej Unii
Europejskiej?
W publikacji pod tytułem Polityka Gospodarcza Polski w latach 1995-2003, autor przedstawia wyniki analizy - w jakim stopniu, stosowane w tym okresie polityki: kursu walutowego, polityki fiskalnej, polityki pieniężnej oraz polityki handlowej, składające się razem na politykę gospodarczą rządów i banku centralnego, wpływały na sytuację gospodarczą.
Występująca od drugiego kwartału 2000 roku sytuacja w wielu dużych gospodarkach świata i nawrót do praktyk protekcjonistycznych w handlu międzynarodowym wskazuje na potrzebę wykorzystania polityki gospodarczej do ukierunkowania procesów gospodarczych w większym stopniu niż dotychczas.
Janusz Biernat

Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł