Wydawnictwo

Nowości

Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, T.I-III | Kraków, 2014. | FILOLOGIA POLSKA
cena: 49,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 28,50 zł
cena: 38,00 zł
cena: 38,00 zł

A. Kluba. Poemat prozą w Polsce

 • Kod: UMKW 195
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 38,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kluba Agnieszka
 • Ilość stron: 578
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ISBN Kod: 9788323132431
 • ISBN: 978-83-231-3243-1
 • oprawa: Twarda

Poemat prozą wiódł dotąd w Polsce żywot utajony. Pozostawał formą rozpoznawaną i podejmowaną przez nielicznych wtajemniczonych, zazwyczaj znawców poezji francuskiej, która ten sposób pisania wynalazła w XIX wieku. Dla pozostałych był czymś w pewnym sensie niewidocznym, nie dość wyczuwalnym i nierzadko mylonym z innymi formami literackimi. O tym nieodczytaniu zdecydowały także przewrotna, dyskretna i stroniąca od pochwytności natura poematu prozą, celowa labilność tożsamości, mylenie tropów, prowadzących zarówno do prozy, jak i do poezji, a może tak naprawdę jeszcze gdzie indziej… „Proza poetów” – tak między innymi mówi się o tej formie, ponieważ z zagadkowych powodów właśnie Ci, którzy piszą wiersze, , odczuwają niekiedy potrzebę zwrócenia się ku prozie. Tak jak dwudziestu czterech bohaterów tej książki, pierwszej monografii poematu prozą w Polsce. 

 


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie / 9

Część I. Teoria

Rozdział 1. Poemat prozą. Rozważania genologiczne / 15
Wstęp / 15
Stan badań / 20
Komentarze i polemiki / 25
Genologia hermeneutyczna / 35
Koncepcja Jana Józefa Lipskiego (cykl Jana Kasprowicza) / 41
Architekstualność poematu prozą / 49

Rozdział 2. Teorie poematu prozą za granicą / 61

Rozdział 3. Refleksja metodologiczna / 113

Część II. Historia

Rozdział 1. Młodopolskie „poezje prozą” / 127
Wacław Rolicz-Lieder / 142
Józefa Bąkowska (Szczęsna) / 148
Bronisława Ostrowska / 154
Kazimierz Przerwa-Tetmajer / 157
Aleksander Szczęsny / 169
Ludwik Stanisław Liciński / 186

Rozdział 2. Kasydy, obrazki, kaligrafie, szkice… poemat prozą w literaturze międzywojennej / 203
Jarosław Iwaszkiewicz / 210
Aleksander Wat / 241
Julian Tuwim / 248
Bronisław Iwanowski / 258
Stefan Napierski / 284
Anna Świrszczyńska / 325
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska / 345
Julian Przyboś / 362

Rozdział 3. Wojenne „liryki prozą” / 383
Andrzej Trzebiński / 386
Zdzisław Stroiński / 393

Rozdział 4. Poemat prozą w polskiej literaturze powojennej / 413
Anna Świrszczyńska / 416
Zbigniew Bieńkowski / 428
Jan Brzękowski / 442
Julia Hartwig / 452
Czesław Miłosz / 470
Wisława Szymborska / 475
Zbigniew Herbert / 477
Krystyna Miłobędzka / 500

Zakończenie / 513
Bibliografia / 519
Summary / 545
Indeks osobowy / 551

Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie | A. Markuszewska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
A. Markuszewska (red.). Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie
46,00 zł
Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii | M. Bizior--Dombrowska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Bizior--Dombrowska (red.). Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii
46,00 zł
Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej | M. Strzyżewski (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Strzyżewski (red.). Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej
46,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego | T. Nowakowski. | Bydgoszcz, 2012. |
HISTORIA ; FILOLOGIA POLSKA
T. Nowakowski. Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego
42,00 zł
Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego | M. Wiśniewski. | Wyd. V. | Toruń, 2007. | FILOLOGIA POLSKA
M. Wiśniewski. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego
25,00 zł
Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego | M. Wiśniewski. | Wyd. IV | Toruń, 2001. | FILOLOGIA POLSKA
M. Wiśniewski. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego
21,00 zł
Zaczynam mówić po polsku | J. Kucharczyk | Łódź, 1999 | FILOLOGIA POLSKA
J. Kucharczyk Zaczynam mówić po polsku
30,00 zł
60,00 zł