Wydawnictwo

Nowości

Wybrane aspekty marketingu holistycznego - perspektywa odbiorców | A.I. Baruk. | Toruń, 2014 | MARKETING; ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
cena: 42,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 39,90 zł
cena: 34,65 zł
cena: 39,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 24,15 zł
cena: 31,50 zł

A. Stabryła (red.). Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne

 • Kod: AEK 175
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Cena: 56,70 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Stabryła Adam (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 346
 • ISBN: 978-83-7252-636-6
 • oprawa: Twarda

Książka jest podręcznikiem akademickim z zakresu nauk o zarządzaniu.
Stanowi kontynuację wydanego wcześniej podręcznika pt. "Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze".

W prezentowanej publikacji skupiono się na problemach analizy diagnostycznej i decyzyjnej stanowiących rozszerzenie propedeutyki nauk o zarządzaniu, przede wszystkim jednak wyeksponowano przykłady zastosowań praktycznych.
Przedstawione przykłady mają swoje źródło w doświadczeniach autorów związanych ze współpracą z przedsiębiorstwami i instytucjami sektora publicznego.
Dotyczą zarówno podstawowych działów nauk o zarządzaniu, jak i działów nowo powstałych.
Do pierwszych należą m.in.: struktury organizacyjne, zarządzanie procesowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie operacyjne, logistyka, ergonomia, metodologia organizacji pracy, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, a do drugich zaliczyć można: zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie wiedzą, zarządzanie informacjami, zarządzanie zmianami, nadzór korporacyjny i inne.

Zamieszczone przykłady praktyczne pozwalają na zaprezentowanie kierunków zastosowań nauk o zarządzaniu w gospodarce i administracji. Mają one stanowić punkt wyjścia do rozwiązywania złożonych zadań oraz opracowywania projektów.
Autorami podręcznika są pracownicy dwóch katedr Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie: Katedry Procesu Zarządzania oraz Katedry Metod Organizacji i Zarządzania

Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł