Wydawnictwo

Nowości

Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy | M. Pietrasiak; S. Bębas; P. Kowslaki (red.). | Piotrków Trybunalski, 2014. | POLITOLOGIA; BEZPIECZEŃSTWO
cena: 33,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 60,00 zł
cena: 13,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 99,00 zł

B.R. Kuc; Z. Ściborek. Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie : hipoteza, problem badawczy

 • Kod: PTM 006
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo PTM
 • Cena: 32,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kuc Bolesław R.; Ściborek Zigniew
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 145
 • ISBN: 978-83-61494-05-3
 • oprawa: Mikka

Awans wiedzy o bezpieczeństwie do rangi naukowej dyscypliny jest dla naszego środowiska wielkim wyróżnieniem. Kolejnym krokiem jest tworzenie metodologicznego zaplecza dla rozwijającej się naukowej teorii bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to potrzebę prowadzenia interdyscyplinarnych badań, których wyniki staną się podstawą rozwoju teorii bezpieczeństwa i działań praktycznych zmierzających do zwiększenia efektywności funkcji prewencyjnej.
Jednym z celów naszej książki jest upowszechnienie wiedzy o możliwych niebezpieczeństwach i pokazanie w jaki sposób wyniki systematycznie prowadzonych badań mogą prowadzić do minimalizacji, a nawet eliminacji skutków potencjalnych i realnych zagrożeń.
Książka składa się z dwóch części. W pierwszej omawiane są najważniejsze kwestie bezpieczeństwa i zagrożeń. Proponowana typologia poszerza perspektywę poznawczą wyraźnie wykraczając poza analizę, systematykę i wykładnię stosowaną w naukach wojskowych. Refleksja nad faktycznym stosowaniem, czy też działaniem instrumentów bezpieczeństwa zwiększa pole badawcze poprzez włączenie do spektrum bezpośredniego zainteresowania zjawisk społecznych, przeżyć psychicznych oraz wartości związanych z danym rodzajem zagrożenia.
W drugiej części książki pokazujemy, w jaki sposób podejście empiryczne do analizy zagrożeń inspiruje do wzbogacenia warsztatu badawczego. Zabieg ten nie implikuje tworzenia nowej, odrębnej aparatury pojęciowej, wręcz przeciwnie chodzi o włączenie do badań nad bezpieczeństwem metod i technik badawczych wypracowanych i stosowanych na gruncie innych dyscyplin naukowych.
Współpraca z innymi naukami (zwłaszcza społecznymi i psychologicznymi) oraz nawiązywanie do ich osiągnięć nie oznacza mechanicznego przenoszenia wszelkich koncepcji z zakresu wskazanych nauk na grunt nauk o bezpieczeństwie, ale polega na świadomym wyborze tych konstrukcji, które mogą znaleźć szczególnie przydatne zastosowanie do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego.
Książkę adresujemy do studentów, młodych pracowników naukowych, teoretyków i praktyków specjalizujących się w diagnozowaniu i profilaktyce zagrożeń. Zależało nam, aby prócz koniecznej refleksji teoretycznej, nowo utworzoną dyscyplinę naukową wzbogacić wiedzą wynikającą z prowadzonych badań empirycznych. Jesteśmy głęboko przekonani, że rozwój nauk o bezpieczeństwie jest zależny od umiejętności doskonalenia warsztatu metodologicznego, pomysłowości w zakresie pytań, problemów i hipotez badawczych.
Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych | T. Bąk (red.). |
Kraków-Rzeszów-Zamość, 2011. | Bezpieczeństwo Wewnętrzne |
BEZPIECZEŃSTWO
T. Bąk (red.). Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych
44,00 zł
Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych | B. Wiśniewski; R. Socha; M. Gracz. |
Bielsko-Biała, 2010. | PRAWO ; BEZPIECZEŃSTWO
B. Wiśniewski; R. Socha; M. Gracz. Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
25,00 zł
Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów| A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.).| Bielsko-Biała, 2008. | PRAWO
A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.). Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów
36,00 zł
Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego| 
J. Prońko| Bielsko-Biała, 2010| BEZPIECZEŃSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Prońko Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego
19,00 zł
Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : Pojęcia-Zagrożenia-System | J. Falecki. | Kielce, 2012. | ZARZĄDZANIE; BEZPIECZEŃSTWO; PRAWO
J. Falecki. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : Pojęcia-Zagrożenia-System
36,00 zł
Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty | M. Wiśniewska; E. Malinowska. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE; EKONOMIA; BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
M. Wiśniewska; E. Malinowska. Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty
59,00 zł
Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja | L. Berliński. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE; RATOWNICTWO
L. Berliński. Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja
50,00 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości | D. Wawrzyniak | Warszawa, 2002 | BEZPIECZEŃSTWO ; BANKOWOŚĆ ; INFORMATYKA
D. Wawrzyniak Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości
30,00 zł
50,40 zł